Borca İtiraz Davası

Menfi Tespit Davası

Borçtan kurtulma ya da borçlu olmadığının tespiti olarak da bilinen menfi tespit davası, olumsuz tespit olarak ta tanınmaktadır. Menfi tespit davası, borçlunun, borcu ödemeden önce borçlu olmadığının tespiti için açılmaktadır. Menfi tespit davası icra takibi başlatıldıktan sonra açılabileceği gibi öncesinde de söz konusu olabilir. Bu durumdan İcra ve İflas Kanunu’nun 72.maddesinde şu şekilde bahsedilmiştir; “Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir

İcra Takibi Öncesi ve Sonrasında Menfi Tespit Davası

Borçlunun icra takibinden önce menfi tespit davası açabilmesi için, aleyhine icra takibi yapılacağı tehdidinin varlığı gerekir. Bu tehdit ciddi olmalıdır. Yani alacaklının elinde, borçlu aleyhine bir belge olmalıdır. Çünkü alacaklının elinde böyle bir belge olmadıkça takibe yapılacak itiraz takibi durdurmak için yeterlidir. Takipten sonra açılan menfi tespit davasında icra takibi kendiliğinden durdurulamaz. Fakat takipten önce açılan davalardan farklı olarak mahkeme takibin durdurulmasına da karar verememektedir.

Menfi Tespit Davasında İspat

İcra mahkemesince borçlu kabul edilen ancak herhangi bir borcu olmayan birey, menfi tespit davası açarak takibi sonlandırabilir. Ancak tespit içerikli bir dava türü olan menfi tespit davası, borçlu olunmadığının ispatı üzerinden ilerlerken ispat ise, belgeler üzerinden görünüşte haklı olan kişiyi tespit edecektir. Dolayısıyla bu süreç, gerek bürokrasi gerekse sürecin gereklerinin bilgi derinliği açısından hukuki desteği zaruri kılmaktadır.

Menfi Tespit Davasında Zamanaşımı

Takibe itirazı kabul edilmeyen ya da itiraz etmemiş, borcunu ödemesi üzerinden 1 yıl geçmemiş olan borçlu menfi tespit davası açarak parasının geri alınmasını talep edebilir.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button