Single Blog Title

This is a single blog caption

NAFAKA VE NAFAKA DAVASI

NAFAKA

Kelime anlamı olarak nafaka bir kimseyi geçindirmek ve bakıp gözetmekle sorumlu olan kişinin mahkeme kararı neticesinde verilen aylıktır . Boşanma hukuku anlamında ise nafaka boşanma aşamasında ya da boşanmanın sona ermesinden sonra maddi olarak zorluk yaşayacak olan kişiye her ay ödenmesi gereken parayı ifade eder .

Nafaka hakkında genel bilgi vermek gerekirse : Nafaka kişisel bir borçtur ve aile hukukundan doğar . Bu yüzden de devredilemez . Nafaka ölüm halinde sona erer ve mirasçılara da intikal etmez . Nafaka zamanaşımına uğramadığı için her zaman muhatap kişilerce istenebilir . Nafaka başvurusu kural olarak mahkemeye yapılır .

Nafaka alan kişi ilerde ekonomik şartlarından değişmesinden dolayı nafakanın arttırılmasını isteyebilir ve bunun için dava açabilir . Aynı şekilde nafaka ödeyen eşin ileride ekonomik olarak zorluk çekmesi ve gelirinin azalması durumlarında da nafaka miktarının düşürülmesi için dava açabilir . BU tür davalarda hakimin taktir yetkisi bulunmaktadır .

NAFAKA TÜRLERİ

1 – TEDBİR NAFAKASI

Hakim dava devam ederken eşlerden birinin diğerine parasal katkıda bulunmasına karar vermesidir . Hakimin bu nafaka türüne karar verirken göz önüne aldığı bazı konular vardır . Bunlara örnek alarak eşlerin eğitim seviyesi , sosyal ve mali durumlarıdır . Bu nafaka türüne karar verilmesinde davanın kim tarafından açıldığına veya kimin kusurlu olduğuna bakılmaz çünkü eşlerin boşanma davası sürerken de birbirlerine karşı olan yükümlülükleri devam eder . Tedbir nafakası davanın açıldığı tarihten başlayarak davanın karar bağlandığı ana kadar geçerliliğini korur . Davanın sonucunda boşanma kararı verildiği zaman tedbir nafakası devam eder fakat isim değiştirmiş olur . Tedbir nafakasının miktarının belirlenmesinde davalının geliri baz alınarak diğer eşin evli iken sağlanan hayat şartlarının boşandıktan sonra da devam etmesinin sağlanması amaçlanır .

2 – YOKSULLUK NAFAKASI

Yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu 175 ‘ düzenlenmiştir . Madde hükmüne göre boşanmanın sonucunda yoksulluğa düşen kişinin hayatını idame ettirebilmek için karşı tarafın da ekonomik ve mali gücü baz alınarak hakim tarafından karar verilen nafaka türüdür . Bu nafaka türünde kişinin nafaka alabilmesi için ağır bir kusurunun olmaması gerekmektedir . Yoksulluk nafakası süresiz olarak istenebilir .

Yoksulluk nafakasının şartları :

1 – Taraflardan birinin bir talepte bulunması gerekmektedir . Talep olmadığında hakim resen yoksulluk nafakasına karar veremez . Boşanma davası sırasında bu nafakanın talebinin yapılması gerekmektedir .

2 – Talep eden eşin kusur durumu az olmalı ya da kusuru bulunmamalıdır .

3 – Nafaka talebinde bulunan eşin yoksulluğu düşecek olması

4 – Hakimin karar vereceği nafakanın ödeyecek olan kişinin ekonomik gücü ile orantılı bir şekilde olması gerekmektedir . Nafakayı ödeyecek olan kişinin mali durumunun yoksulluk nafakasının üst sınırını oluşturur .

Yoksulluk nafakasının talebi boşanma davası sırasında ileri sürülmüşse yetkili görevli mahkeme boşanma davasına bakmaya yetkili ve görevli aile mahkemesidir . Eğer yoksulluk nafakası boşanma davasından sonra ayrı olarak bir dava ile açılıyorsa burada nafaka alacaklısının yerleşim yeri olan aile mahkemesi  yetkili ve görevlidir .

Yoksulluk nafakası süre bakımında süresizdir . Fakat Türk Medeni Kanununun 176 . maddesinin 3. fıkrasında geçen haller yoksulluk nafakasını sona erdirir . Bu madde hükmüne göre taraflardan birinin ölümü , nafakayı alan kişinin evlenmesi veya evlilik olmadan evlilik hayatı yaşaması , nafaka alan kişinin yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz bir hayat sürmesi durumlarında yoksulluk nafakası sona erer .

KATILIM ( İŞTİRAK ) NAFAKASI

Boşanma ya da ayrılık kararı verilmiş eşlerden velayeti kendisinde olmayan eşin , çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katıldığı bir nafaka türüdür . Bu tür nafakanın miktarını hakim belirler . Katılım nafakası boşanma davası boyunca ve boşanmadan sonra da devam eder .

İştirak nafakasında özellikle çocuğun sağlık , eğitim ve ahlak bakımından faydaları göz önüne alınarak bir karar verilir . Bu nafaka türü irat şeklinde yani toplu bir şekilde değil de ay ay olacak şekilde ödenmesine karar verilir ve bu karar verilen miktarın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre arttırılabilir ya da azaltılabilir . İştirak nafakası çocuk ve \ veya çocukların ergin olmasına kadar devam eder . Fakat çocuk on sekiz yaşını geçmesi rağmen eğitim ve öğretimine devam ediyorsa nafakanın devamı sağlanabilir . İştirak nafakası istek olmaksızın hakim tarafında tespit edilir .

YARDIM NAFAKASI

Kişiye yardım edilmezse eğer kişinin yoksulluğa düşeceği durumlarda ödediği nafakadır . Yardım nafakasını talep edebilecek kişiler sırasıyla :

1 – Çocuklar , torunlar

2 – Anne , baba

3 – Kardeşler . Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri onlara nafaka vermekle yükümlü olan kişinin refah içinde olmasına bağlıdır .

4 – Büyükanne , büyükbaba

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button