Mirastan Vazgeçme Sözleşmesi

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

Mirastan Feragat Sözleşmesi, miras bırakan ile gelecekteki muhtemel mirasçısı arasında yapılan, ileride doğacak miras hakkına ilişkin beklentiden bir karşılık alınarak veya karşılık alınmadan tamamen veya kısmen vazgeçmeyi bir amaçlayan bir sözleşmedir. Sözleşme, mirasçı hayattayken miras hakkının alınması ya da mirasın borca batık olması vb. sebeplerle hazırlanabilmektedir. Mirastan feragat sözleşmesi yapılırken hem mirasçı hem de miras bırakanın bulunması gerekmektedir. Mirastan feragat sözleşmesi tek taraflı yapılamayacağı gibi miras bırakan ve mirasçı haricinde temsilci vb. sözleşme tarafı da olamaz.

Mirastan Tam veya Kısmi Feragat

Miras bırakan ile mirasçı Medeni Kanunu’nun 528.maddesi kapsamında karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilmektedirler. Yine MK. 528.maddeye göre;

Tam Feragatte, mirastan feragat eden mirasçı, kural olarak mirasçılık sıfatını kaybetmektedir.

Kısmi Feragatte, mirasçı feragat etmesine rağmen mirasçılık sıfatı kural olarak devam etmektedir; sadece terekedeki hak sahipliği, feragat oranında azalacaktır.

Feragat Sözleşmesinin Koşullu ve Koşulsuz Halleri

Feragat sözleşmeleri ivazlı (karşılıklı/koşullu) veya ivazsız (karşılıksız/koşulsuz) olarak yapılabilmektedir.

Koşullu Feragat, Medeni Kanunu’nun 565.maddesine göre “miras haklarının ölümden önce tasfiyesi maksadıyla yapılan kazandırma” ların mirasçı tarafından peşinen alınmasıdır. Başka bir deyişle, mirasçı gelecekte doğması muhtemel miras hakkını peşinen almaktadır. Burada feragat eden iki taraf için de ayrıntı söz konusudur;

  • Mirasçı gelecekte miras hakkının karşılığının daha az olması ihtimaline itiraz edemez
  • Miras bırakan verdiği karşılığı, feragat eden mirasçının mirasçı olmasını engelleyen koşullar meydana geldiğinde geri isteyememektedir.

Koşulsuz Feragat, mirasçı gelecekteki kendi yasal miras hakkından herhangi bir karşılık almadan vazgeçmesidir. Böylece miras bırakanın vefatı sonrası, mirasçı herhangi bir hak talep edememektedir.

Feragat Sözleşmesinin İptali

Mirastan feragat sözleşmesi, hem mirasçı hem de miras bırakanın ikisi de hayattayken karşılıklı anlaşmayla yazılı şekilde yapılan mirastan feragat sözleşmesini sona erdirme sözleşmesiyle fesih edilebilir.

Mirasbırakanın Feragat Sözleşmesinden Dönmesi

Mirasçı, miras bırakana karşı miras sözleşmesinin yapılmasından sonra mirasçılıktan çıkarma sebebi oluşturan bir davranışta bulunursa miras bırakan sözleşmeden tek taraflı olarak dönebilir.

Mirasçının Feragat Sözleşmesinden Vazgeçmesi

Mirasçı, feragat ettiği saklı paylı tenkis talebiyle karşılaşırsa saklı pay oranını karşılayacak oranda ivazı geri vermek yerine, tamamen geri vererek sözleşmeden tek taraflı şekilde dönerek mirasçı olma hakkına sahip olabilir.

 

Bu konuda daha fazla bilgi almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button