Single Blog Title

This is a single blog caption

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İnternetin yaygın kullanımının etkilediği sahaların başında ticaret gelmektedir. Zira artık tek tuşla mekan ve zamandan sınırsız şekilde online ortamda alışveriş yapılabilmektedir. Sektör ve ölçek fark etmeksizin hemen hemen her alanda ürünlerin sanal ortamlarda alım-satım faaliyetleri yürütülmektedir. Öte yandan e-ticarette rahatlık ve erişebilirlik her ne kadar önplanda tutulsa da güvenilirlik aranan kavramdır. Dolayısıyla ülkemizde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında bireylerin sanal ortamda gerçekleştirecekleri ticari faaliyetleri koruma altına alınmıştır. “Mesafeli Satış Sözleşmesi” bu amaçla oluşturulan bir sözleşme türüdür.

Mesafeli satış sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda madde 48’e göre şu şekilde tanımlanmıştır:

Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

Mesafeli Satış Sözleşmesinde “İspat” Yükü

6502 sayılı Kanunun 148.maddesine göre tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir. Başka bir deyişle mesafeli satış sözleşmesine karşılık tüketicinin ödeme yükümlülüğü altına girdiğinin ispatı satıcı tarafından yapılması gerekir.

Mesafeli Satış Sözleşmesinde “Vade-Teslim” Süreci

6502 sayılı Kanunun 148.maddesinin 3. fıkrasında; satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez.

Tüketicinin Mesafeli Satış Sözleşmesini Feshetme Hakkı

6502 sayılı Kanunun 148.maddesinin 3. fıkrasına göre, satıcı veya sağlayıcının 30 gün içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Başka bir deyişle kanun 30 gün içinde sözleşme vaadini yerine getirmeyen sağlayıcı/ satıcının bu tutumuna karşılık tüketiciye sözleşmeyi feshetme imkanı tanıyarak tüketiciyi koruma altına almaktadır.

Tüketicinin Mesafeli Satış Sözleşmesinden Cayma Hakkı

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 148. maddesine göre Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

 

Mesafeli satış sözleşmesi nedir? Mesafeli satış sözleşmesi kapsamı nedir? Mesafeli satış sözleşmesi neyi vaat eder? Mesafeli satış sözleşmesinin geçerlilik şartları nedir? Mesafeli satış sözleşmesine ilişkin meydana gelen anlaşmazlıklarda ispat yükü kime aittir? E-ticarette yaşanan anlaşmazlıklara karşılık mesafeli satış sözleşmesini feshetme şartları nelerdir? benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli Tüketici Hukuku avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button