Single Blog Title

This is a single blog caption
Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı 2019

Medeni Hukukta Miras ve Boşanma Davaları 2019

Medeni Hukukta Miras ve Boşanma Davaları

Türk Medeni Kanunu kapsamında mirastan boşanmaya kadar çok sayıda konu hakkında yasal düzenlemeler yapılmıştır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen birçok farklı kavramın yer alması nedeniyle uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Medeni hukuk kapsamında incelenen en önemli konular arasında miras ve boşanma davaları gelmektedir. Her iki dava türünde de farklı usul ve yargılama metotları uygulanabilmektedir. Bu nedenle dava türüne ve davaya konu olan nedene göre farklı Medeni hukuk kapsamında farklı avukatlık hizmetleri sunulmaktadır. Türk hukuk sistemi içinde medeni hukuk;

 • Kişiler hukuku
 • Aile hukuku
 • Miras hukuku
 • Eşya hukuku
 • Borçlar hukuku

Gibi alt başlıklar halinde incelenebilmektedir. Medeni hukuk kapsamında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için tarafların mutlaka medeni hukuk alanında uzmanlık sahibi avukatlar tarafından temsil edilmeleri gerekmektedir. Profesyonel ve deneyimli avukatlarla çalışarak medeni hukuk kapsamında uzun süre devam eden davaların bile kısa sürede sonuçlanmasını sağlayabilirsiniz.

Miras ve Boşanma Davalarının Kapsamı Nedir?

Medeni hukuk kapsamında miras ve aile hukuku en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Medeni hukuk içinde kişilerin aile hukukundan veya miras hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü için savunma yapacak avukatın kanuna hâkim olması gerekmektedir. Aile hukukuna ilişkin verilen avukatlık hizmeti kapsamında;

 • Anlaşmalı boşanma davaları
 • Çekişmeli boşanma davaları
 • Velayet, nafaka ve tazminat davaları
 • Evlilik ve boşanma sözleşmesinin hazırlanması

Ve daha birçok önemli konuda avukatlık ve danışma hizmeti sunulmaktadır. Boşanma davalarında medeni hukukta yer alan hükümlere göre karar verilmektedir. Medeni hukuk kapsamında görülen bir diğer önemli davalar ise miras davasıdır. Miras hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü için avukatlık hizmetlerimiz kapsamında;

 • Tereke tespit davası
 • Veraset ilamı
 • Mirastan mal kaçırma
 • Muris muvazaası davası
 • Tenkis davası
 • Mirasçı tayini
 • Vasiyetname hazırlanması vb.

Miras hukukunun alanına giren tüm konularda hukuki destek sağlanmaktadır. Avukat Ferhat Kule tarafından verilen avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinin kapsamı hakkında detaylı bilgilere https://ferhatkule.av.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Medeni hukuka ilişkin aklınıza takılan tüm sorular ve davalara ilişkin konularda kurumsal avukatlık hizmeti almanız mümkündür.

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button