Single Blog Title

This is a single blog caption
Görevi Kötüye Kullanma 2019

Miras Davası ve Avukatı 2019

Miras Davası ve Avukatı

Miras hukuku uzman avukat ve hukuk büroları mirasa ilişkin ortaya çıkan tüm sorunların çözümü için profesyonel destek sunmaktadır. Miras hukuku kapsamında birçok farklı konu yargıya taşınabilmektedir. Ülkemizde en çok görülen davalar arasında yer alan miras davaları oldukça uzun sürelerde sonuçlanabilmektedir. Bu davaların uzun sürmesinde temel etken avukatlık hizmetlerinin yetersizliğidir. Miras hukuku alanında uzman avukatlar tarafından yürütülen davalar daha kısa sürede sonuçlanarak uyuşmazlığın çözümü sağlanabilmektedir.

Miras davalarında ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri pal paylaşımıdır. Ölen kişinin geride bıraktığı mallarının paylaştırılması adına resmi bir belgenin olmaması özellikle bu tip davaların süresini uzatmaktadır. Miras avukatı tarafından doğru adımlar izlenerek bu tip sorunların çözümü sağlanabilmektedir.

4721 sayılı Miras Hukuku kapsamında düzenlenen miras hukuku, Türk yargı sistemi içinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Mirastan sonra oluşan mal paylaşımı anlaşmazlıklarının yanı sıra, reddi miras davalarının da takip edilmesi oldukça önemlidir. Ölen kişi ardından mal varlığını miras olarak bıraktığı gibi borçlarını da miras bırakmaktadır. Bu nedenle vaktinde yapılmayan itirazlardan dolayı kişiler ağır borç yükü altına girebilir. Avukatımızdan danışmanlık hizmeti alarak dava sürecini en kısa sürede sonuçlandırabilirsiniz.

Miras Avukatı Tarafından Verilen Hizmetler

Miras hukuku kapsamında çok farklı dava türü açılabilmektedir. Miras hukukundan doğan uyuşmazlıkların yargıda çözüme kavuşması için avukat tarafından takip edilecek yöntem oldukça önemlidir. Hukuk büromuz tarafından miras hukukuna ilişkin verilen başlıca hizmetler;

  • Terekenin tespiti davası
  • Reddi miras davaları
  • Veraset ve intikal davası
  • Mirastan mal kaçırma davası
  • Ortaklığın giderilmesi davası
  • Veraset ilamı
  • Veraset ilamı iptal davası vb.

Olmak üzere miras hukukundan kaynaklanan tüm sorunların çözümü için avukatlık hizmeti sunulmaktadır. Miras davalarına konu olan en büyük sorunlardan biri mirasçıların tespitidir. Mirasçılar arasında yaşanan bu tip sorunlar için farklı davalar açılabilir. Miras avukat ücretleri de dava konusuna göre değişebilir.

Miras hukukundan uzmanlaşmak söz konusu davaların aleyhte sonuçlanmaması adına oldukça önemlidir. Miras davaları için https://ferhatkule.av.tr/ adresinden uzman avukatımız ile iletişime geçerek mirastan doğan haklarınızın korunması ve mirastan adil bir şekilde pay alınması mümkündür.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button