Single Blog Title

This is a single blog caption
Medeni Hukuk Miras ve Boşanma Davası 2019

Medeni Hukuk Miras ve Boşanma Davası

Medeni hukuk avukatlığı özel hukukun en geniş kapsamlı alanına sahiptir. Medeni hukuk avukatları pek çok hukuki alanda müvekkillerini temsil edebilmektedir. Bu alanlardan bazıları ise şu şekildedir:

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası,
 • Boşanmalar nedeniyle velayet, nafaka ya da tazminat davası,
 • Boşanmalardaki mal paylaşımı davaları,
 • Soy bağının korunması davaları.

Medeni hukuk, miras ve boşanma davası açmak isteyen kişilerin Aile Mahkemesi’ne başvurması gerekir. Dava sürecinin çok daha kısa sürmesini isteyen kişiler ise davalarını avukat vekaletinde açmalıdır.

Hangi Sebeplerden Boşanma Davası Açılabilir ?

Boşanma davasının açılabilmesi için hukuki bir sebebin olması gerekir. Böyle bir sebep olmaksızın taraflar boşanma taleplerini mahkemeye iletemezler. Şayet ortada geçerli bir boşanma nedeni yoksa da boşanma davasının reddi kararı alınabilir. Boşanma davası açma sebeplerinden bazıları şu şekildedir:

 • Zina,
 • Şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelden sarsılması,
 • Onur kırıcı davranışlar
 • Hayata kast,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
 • Terk sebebiyle boşanma,
 • Akıl sağlığı sebebiyle boşanma.

Bu sebeplerden birisine sahip olan çiftler anlaşmalı boşanma davası ya da çekişmeli boşanma davası açabilirler. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için tarafların her türlü konuda anlaşmaya varmış olması gerekir. Aksi halde çekişmeli boşanma davası açılmalıdır.

Miras Hukukunun Konuları Nelerdir ?

Miras hukuku, aile hukukundan biraz daha farklı olsa da bazı durumlarda aile hukukuna da dahil olabilmektedir. Miras hukuku vefat eden bir kişinin mallarının ne şekilde paylaşılması gerektiğine dair kararın alınabilmesi için bulunur. Miras hukukunun konularından bazıları ise şu şekildedir:

 • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
 • Mirasçıların miras reddi ya da miras talebine ilişkin davalar,
 • Mirastan mal kaçırma davası,
 • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesinin düzenlenmesi.

Hem miras hem de aile hukukuna dair dava süreci içerisine girecek kişiler Ferhat Kule’ye başvurabilir. İster miras paylaşımı davası isterse de boşanma davası olsun Kule her iki alanda da müvekkillerine vekillik edebilir ya da danışmanlık hizmeti verebilir. Bunun için de https://ferhatkule.av.tr internet sayfası ziyaret edilebilir ve iletişim bilgileri ile avukata ulaşılabilir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button