Single Blog Title

This is a single blog caption

Malpraktis (Doktor Hatası) Davası Nedir?

Tedavi sürecinde, doktorun hastayı yanlış yönlendirmesi, ilaç tedavisi veya ameliyatında hastanın tamamen sakat kalması, ölmesi veya iş göremez hale gelmesi durumlarına göre manevi tazminat davası açılan davalardır. Bu dava sonucunda hekimin kusurlu olması durumu ispatlanırsa, meslekten men edilmesi de mahkeme tarafından kabul edilebilir.

  • Doktorun hastayı tedavi ederken kendi çıkarları için riske atması
  • Hastanın izni ve onayı olmadan farklı bir tedaviyle zarar görmesine neden olmak
  • Tıbbi literatürden çıkarak, hastanın sakatlanmasına neden olacak uygulamalar yapmak
  • Ameliyat sırasında dikkatsiz olmak ve hastanın sakatlanmasına neden olmak

Malpraktis davalarının açılma nedenleri olarak, tazminat davası alanına tekabül edebilir. Dava sonucunda hekimin haksız fiil olması durumunda doktor hatası tazminatı ödenmelidir.

Doktor Hatası Tazminatı

Türkiye Cumhuriyeti Hukuk alanında Malpraktis olarak adlandırılan doktor hatası tazminatı, doktorun yanlış uyguladığı ilaç tedavisi ya da ameliyatı sonucunda hastanın sakatlık oranının artması, iş göremez hale gelmesi veya ölmesi durumlarına açılır. Doktorun görevini ihlali ya da dikkatsizliği sonucunda gerçekleşen hatanın manevi tazminat davası açılarak, hukuk alanına yansıtılması gerekir.

Doktor Hatası Tazminatı Ne Kadar?

Hastanın maddi ve manevi zarara uğramasına neden olan uygulamalarda, doktorun hatalı olması durumunda alınacak tazminat, ölüm, yaralanma ve sakatlanma durumlarına göre değişmektedir. Maddi ve manevi doktor hatası tazminatı bulunması, kuralların ve tıbbi literatürün yerine getirilmemesi durumunda dikkate alınmaktadır.

Doktor hastayı bile isteye kaldıramayacağı bir ameliyata zorlamış veya hastayı kandırmışsa, hastanın ameliyat sırasında dikkatsizlikten kaynaklı bir uzvunu kaybetmesine neden olmuşsa, hastaya yanlış ilaç tedavisi uygulamışsa, tazminat davasındaki haksız fiil olacaktır.

Doktor Hatası Nedeniyle Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davasının açılması için ölüm veya sakatlık durumlarında doktor heyeti değerlendirmesi yapılarak, tarafsız hekimlerin doktor hatasını açığa çıkarması gerekmektedir. Yanlış uygulanan tedavi sonucunda hasta zarar görmüş, ameliyattaki hatadan kaynaklı ameliyat sonrası ya da zaman içinde sakat kalmışsa, doktora tazminat davası açılabilecektir.

Doktor hatası davalarında, iş göremez olmak, sakatlık, uzuv kaybı ve bilinç kaybı da tazminat davası açmak için yeterli görülen kanun maddelerine tekabül eden koşullardır.

İletişim İçin Av.Ferhat Kule’ye Ulaşabilirsiniz;İletişim

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button