Single Blog Title

This is a single blog caption

Mala Zarar Verme Suçu TCK 151-152

Mala zarar verme eylemi, Türk Ceza Kanunu’nun 151 ve 152. maddelerinde tanımlanmış olup, iki temel kategori altında incelenir: Basit mala zarar verme ve nitelikli mala zarar verme. Bu suçların odak noktası, başkasına ait olan, hem menkul hem de gayrimenkul mallara yönelik zarar verme eylemleridir. Böylece, bir kişinin mülkiyet hakları koruma altına alınmıştır.

Basit mala zarar verme suçunun cezası, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak belirlenmiştir. Bu suç türü, zarar gören tarafın şikayeti üzerine takip edilir ve suçun işlenmesinden itibaren altı ay içerisinde şikayetçi olunması gerekmektedir. Nitelikli mala zarar verme durumunda ise, ceza bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla daha ağır bir yaptırımı öngörmektedir.

Suçun işlenme aşamasında, failin önceden belirlenmiş bir kasta sahip olması zorunlu değildir; genel kast yeterlidir. Malın parçaları, eklentileri ya da doğal ürünleri de zararın kapsamına dahildir. Soruşturma evresinde veya iddianamenin yazılmasından sonra, zararın karşılanması durumunda, cezada belirli oranlarda indirim sağlanabilir. İddianame yazılmadan önce zararın karşılanması halinde üçte iki, iddianame yazıldıktan sonra ise yarı oranında ceza indirimi uygulanabilir​​.

Yargıtay 17. Ceza Dairesi’nin 2019/7033 Esas ve 2019/9656 Karar numaralı içtihadında, hırsızlık ve mala zarar verme suçları ele alınmıştır. Karara göre, mala zarar verme suçu, bir kimsenin başkasına ait taşınır veya taşınmaz malı kısmen veya tamamen yıkma, tahrip etme, yok etme ya da kullanılamaz hale getirme eylemleriyle işlenir. Her iki suçta da mağdurun mal varlığı zarara uğramaktadır. Ancak, hırsızlık suçunda mal, mağdurun zilyetliğinden tamamen çıkarılırken, mala zarar verme suçunda malın alınması zorunlu değildir ve çoğunlukla mal kısmen veya tamamen kullanılmaz hale getirilir. Hırsızlık ve mala zarar verme suçlarını ayıran temel fark, hırsızlığın fail tarafından faydalanma amacıyla, mala zarar vermenin ise mağdura zarar verme niyetiyle işlenmesidir. Eğer hırsızlık eylemi sırasında suça konu mal dışında başka bir eşyaya zarar verilirse, mala zarar verme suçu da ayrıca işlenmiş olur. Ancak, hırsızlık suçunun konusu ile mala zarar verme suçunun konusu aynı taşınır mal ise, ayrıca mala zarar verme suçundan ceza verilmemelidir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button