Single Blog Title

This is a single blog caption

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI NASIL AÇILIR

 

 

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI 

SOYBAĞI
Soybağı, köken itibariyle aynı atadan gelen bireyler arasındaki kan bağını ifade eder.
Hukuki açıdan incelendiğinde, dar anlamda soybağı ve geniş anlamda soybağı olmak üzere iki
ana kategoride ele alınır.

Dar anlamda soybağı, kişinin anne veya babasıyla olan bağı ifade eder. Geniş anlamda
soybağı ise, anne ve baba dışında diğer kişileri de içine alarak aralarındaki kan bağına dayalı
ilişkileri kapsar.

Dar anlamda çocuk ile anne arasındaki soybağı, doğum ve evlat edinme olmak üzere iki
yöntemle kurulabilir. Doğumla birlikte, anne ve çocuk arasındaki soybağı doğal olarak
kendiliğinden kurulur, herhangi bir işlem gerektirmez.
Baba ile çocuk arasındaki soybağı ise, çocuğun başka biriyle arasında soybağı ilişkisi olmaması
durumunda; tanıma, evlilik, evlat edinme ve babalık davası yoluyla dört farklı yol aracılığıyla
kurulabilir.

Soybağı davası nasıl açılmalıdır ?

Ancak, çocuğun başka biriyle soybağı ilişkisi bulunması durumunda; çocuğun biyolojik
babasıyla soybağı kurulabilmesi, mevcut soybağı ilişkisinin soybağının reddi davası yoluyla
babalık karinesinin çürütülmesiyle mümkündür.
BABALIK KARİNESİ
MADDE 285.- Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün
içinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya
bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür.
Özetle evlilik birliği içerisinde veya evlilik birliğinin bitiminden 300 gün içerisinde meydana
gelen çocuk ile koca arasında kendiliğinden soybağı ilişkisi kurulmuş kabul edilir.
Babalık karinesi kanundan doğan adi karinelerden biridir. Dolayısıyla bu karinenin aksi
ispatlanarak çürütülmesi mümkündür. Yargıtay kararları uyarınca kişinin genetik kökeni
kendisine ait olmayan çocuğu reddetme hakkı en doğal haklarından biridir.
Soybağının reddi davası açan kişi, ispat yükünü kendi üstlenmektedir. Baba olmadığını
ispatlamak isteyen koca baba olmadığını ispat etmek zorundadır. Ancak evlilik birliğinin
dışında evlilik öncesi çocuğun doğumunun söz konusu olduğu veya ayrı yaşama sırasında
çocuğun meydana gelmesi durumunda ispat yükü soybağının reddi davası açan kişiye değil
anneye aittir.
Soybağının reddi davası açan baba, davayı anneye ve çocuğa karşı beraber açmak
zorundadır. Anne ve çocuk arasında mecburi dava arkadaşlığı söz konusudur.
Çocuğun soybağının reddi davası açmak istediği durumda ise ergin olduğu tarihten itibaren
en geç 1 yıl içinde davayı açması gerektiği şarta bağlanmıştır. Çocuğun 1 yıl içinde davayı
açamamasının haklı bir sebebi mevcut i se haklı sebebin ortadan kalkmasından itibaren 1 yıl
içinde davayı açmalıdır.
Çocuk, açtığı davada davalı tarafta anne ve baba olduğu iddia edilen kişiyi göstermek
zorundadır.
Ergin olmayan çocuklarda ise mahkeme tarafından çocuğa kayyum atanmaktadır. Kayyumun
atama kararının tebliğinden itibaren 1 yıl içinde çocuk adına soybağının reddi davası açması
gerekmektedir. Hak düşürücü süreye tabiidir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button