Single Blog Title

This is a single blog caption

KULLANMA HIRSIZLIĞI SUÇU

Kullanma hırsızlığından bahsetmek için ;

  • kişinin iradesinin mutlaka kullanmaya yönelik olması gerekmektedir
  • kullanmanın her hâlde kısa sayılacak bir süre devam etmesi temel koşuldur.

Kullanma hırsızlığı suçu, TCK. Madde 146’da şu şekilde açıklanmıştır:

(1) Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde, şikayet üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

Fail çaldığı malı bir süre kullanıp iade etme niyetinde değilse bu suçun oluştuğundan bahsedemeyiz.

Hırsızlık kural olarak şikayete bağlı değilken, kullanma hırsızlığı ve cezada indirimi gerektiren haller şikayete bağlı olarak düzenlenmiştir.

 

Çalınan malı kullanırken yakalanmak

Şüpheli hırsızlık suçuna teşebbüs veya hırsızlık suçu ile itham edilebilir. Ancak olayın özellikleri, şüphelinin beyanı göz önünde bulundurularak hareket edilmeli ve amacın kullanma hırsızlığına yönelik olup olmadığı araştırılmalı, somut olaya göre değerlendirilmelidir.

 

Benzin kullanımı bu kapsamda mıdır ?

Yargıtay kararlarını incelediğimizde kullanma hırsızlığı suçunun oluşmasında farklı kriterlerin de dikkate alındığını görmekteyiz. Örnek vermemiz gerekirse, kız arkadaşına etkilemek maksadıyla yahut herhangi farklı bir amaçla sebebi kısa süreli kullanıp iade etmek olmasına rağmen arabayla dolaşmak ile bisikletle dolaşmayı birbirinden ayrıldığı görülmektedir.

Bunun sebebini ise arabanın benzin ile çalıştığı, ortada kullanmak ile oluşan bir tüketim oluşturması gösterilebilir. Yani benzin tüketilebilen bir mal olduğu için Yargıtay benzini kullanma hırsızlığı kapsamına almamaktadır.

 

Kullanma hırsızlığı suçu nedir? Kullanma hırsızlığı suçunda dava kapsamları nedir? Kullanma hırsızlığı suçu davaları ne kadar sürer? ve dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için Kule Hukuk Bürosu alanında deneyimli avukatlardan danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

 

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ
Esas: 2014/22914 Karar: 2014/22431

Kabule göre de;

Müştekiye ait çalınan aracın kaza sonrası terk edildiği sırada ele geçirilmesi karşısında, TCK’nın 146. maddesinde öngörülen “malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmesi” koşulu gerçekleşmediği gibi ayrıca suça konu araçta benzin ve yağ tüketildiği de gözetilmeden, suçun kullanma hırsızlığı olduğu kabul edilerek hatalı gerekçeyle şikayet yokluğu nedeniyle kullanma hırsızlığı suçu kapsamında kaldığı kabul edilerek düşme kararı verilmesi,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak bozulmasına, 25.06.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ
Esas: 2012/25030 Karar: 2014/979  benzer incelenebilir nitelikte karar örneği.

 

 Yazar

Çiğdem KOÇAK

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button