Single Blog Title

This is a single blog caption

Kira Sözleşmesi ve Kira Hukuku Avukatı

Kira sözleşmeleri, kullanma ve yararlanma hakkı veren ve iki taraflı borç yükleyen sözleşmelerdir. 6098 sayılı Borçlar Kanunu madde 299’a göre Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Kira Sözleşmesi Şekil Şartları

Borçlar Kanunu madde 327′ göre

 • Kira sözleşmesinin geçerliliği için yazılı olması şart değildir.
 • Sözlü olarak yapılan ve fiili olarak uygulanan kira sözleşmeleri de ispatlandığı takdirde geçerlidir.
 • Adi kira sözleşmelerinde belirli süreli kira sözleşmesi sona ermesine rağmen kiracılık ilişkisi devam ediyorsa bu durumda kira sözleşmesi belirsiz süreli kira sözleşmesine dönmektedir.

Kira Sözleşmesinde Vade

Borçlar Kanunu madde 347’e göre konut ve çatılı işyerlerinin kiralanmasında kira sözleşmesinin kiracı tarafından 15 gün önceden yazılı bildirim ile fesih edilmemesi durumunda sözleşme aynı koşullarda 1 yıl daha uzamış sayılır.

Borçlar Kanunu madde 322’ye göre adi kiralamalarda sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa kiracı kiralananı alt kiraya verebilir. Ancak konut ve çatılı işyerlerinin kiralanmasında kiraya verenin yazılı izni olmadan kiracı kiralananı alt kiraya veremez.

Borçlar Kanunu madde 323’ye göre Kiraya verenin yazılı rızası alınarak, kiracı kira ilişkisini devir edebilir. Kiraya veren haklı sebebi olmadıkça bu rızayı vermekten imtina edemez. Ancak eski kiracı kira ilişkisinin bitimine kadar ve en fazla 2 yıl süre ile kira bedeli ve yan ödemeler yönünden müteselsil sorumlu olmaya devam eder.

Kira Davası

Kira hukukunda açılan davalar genellikle kiracı ile kiralayan arasındaki uyuşmazlıklardan doğmaktadır. genellikle kira davaları;  kira tespit ve tahliye davaları olmaktadır. Tahliye davaları; iflas, temerrüt, konut ihtiyacı, iş yeri ihtiyacı, ihtar,  yeniden inşa ve imar, kiralananın temlik, yazılı taahhüt, sona eren kira sözleşmesi, sözleşmeye aykırılık, kiracının vefatı sebeplerinden kaynaklanmaktadır. Öte yandan kira davaları kapsamında alacak ve icra takipleri de yürütülmektedir.

Kira Dava Çeşitleri

Kiracılar ve mülk sahipleri arasında sıklıkla karşılaşılan davalar:

 • Ödenmeyen kira borçları,
 • İhtiyaç sebebiyle evin tahliye edilme davaları,
 • İşyeri ve konutlar için kira sözleşmeleri,
 • Kira tespit davalarının açılması,
 • İşyeri ya da konutların inşa süreçleri,
 • Tahliye davaları olarak özetlenebilir.

Kira Hukukunda Tahliye Sebepleri

6098 sayılı Borçlar Kanunu’na göre tahliye sebepleri aşağıdaki gibidir:

 • Ödenmemiş olan kira borçları,
 • Yazılı Tahliye Taahhüdü Alınması
 • Kiralayanın Konut ve İşyeri ihtiyacının ortaya çıkması,
 • Taşınmazın yeniden inşa edilmesi,
 • Kira akdinin 10 seneyi tamamlaması,
 • Geçerli gerekçelerle 2 defa kiracıya ihtar yapılmasıdır.

 

Kira tespit davası nedir? Kira dava kapsamları nedir? Kira sözleşmesi geçerlilik şartları nedir? Kira Hukuku2nda tahliye halleri nelerdir? Kira davaları ne kadar sürer? ve dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli Kira Hukuku avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button