Kasten Adam Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten Yaralama Suçu

Deadly Conduct as an Assaultive Offense in Texas - Law Offices of Keith G.  Allen, PLLC

Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanununun 86. ve 87. maddelerinde ele alınırken; kapsamı ise kasıtlı olarak başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma olarak ifade edilmiştir. Öte yandan kanuna bakıldığında kasten yaralama suçunun, kasıtlı olarak acı verme, sağlığı veya algılama kabiliyetini bozmada geçici ya da kalıcı etki bırakması da cezanın boyutunu etkilemektedir. Ayrıca kasten yaralamada kullanılan aletin türü ve yaralanan bireyin yakınlık bağına göre de cezanın düzeyi değişmektedir.

Kasten yaralama suçunun kapsamı

Kasten yaralama suçundan bahsedilebilmesi için;

  • Suçun kasıtlı olarak işlenmiş olması,
  • Hukuka aykırı olarak işlenmiş yaralama eyleminin mağdurun “vücuduna acı vermesi”, “sağlığını bozması” “algılama kabiliyetini bozması” gerekmektedir.

Kasten yaralama suçunun cezası

TCK’nın 86.maddesinin 1. ve 2. fıkralarında kasıtlı olarak yaralama suçunun cezası şu şekilde ifade edilmiştir;

  • Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Yakınlık düzeyine ve kişinin fiziki ve ruhsal yapısına göre bakıldığında TCK 86.madde kapsamında kasten yaralama suçunun cezası ise şu şekildedir;

  • Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,
  • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, canavarca hisle işlenmesi halinde ise 1 kat artırılmaktadır.

Kasten yaralama suçunda kemik kırığının cezası

TCK 87.maddeye göre; kasten yaralama suçunun cezası; mağdurun vücudunda kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, kemik ya da çıkığın vücut üzerindeki etkisine bir başka ifadeyle kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılmaktadır.

Kasten yaralama suçunda zamanaşımı ve yetkili mahkeme 

Bu suç tipinde dava için hakdüşürücü süre, 8 yıldır. Kasten yaralama suçunu yargılamada yetkili mahkeme, asliye ceza mahkemesidir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button