Single Blog Title

This is a single blog caption

İŞYERİNDE MOBBİNG

Günümüz iş dünyasında mobbing sıklıkla karşılan sorunlardan biridir. Bir başka ifadeyle yıldırma tekniği olarak bilinen mobbing çalışma ortamında stresin başlıca sebeplerindendir. İşyerlerinde mobbing gerek çalışanlar arasında üstlerin asta ilişkisinde gerekse yöneticilerce sık sık başvurulan bir yıldırma tekniği olarak bilinmektedir. Dünyada sıklıkla rastlanılan mobbing uygulamalarıyla ülkemizde de karşılaşılmaktadır. Bir nevi psikolojik şiddet olarak tanımlanan mobbing üzerine ülkemiz hukuk sisteminde düzenlemeler mevcuttur.

İşverenin mobbingi önlemede Türk Borçlar Kanunu’nun 417. maddesine göre yükümlülüğü: ‘ İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. ’ şeklinde ifade edilmiştir.

Mobbing davalarında ispat yükümlülüğü…

Mobbing kavramı soyutsal uygulamaları kapsadığından kanıtı da güç olmaktadır. Bu anlamda mobbing davalarında başarı ispat derecesiyle eş doğrultudadır. Nitekim davacı çalışanın mobbinge uğradığını kanıtladığı sürece davayı kazanma şansı artacaktır. Dolayısıyla sürece katkı sağlayacak hukuki delillerin toplanması ve sunulmasında davacının bu süreçte hukuki desteğe ihtiyacı mecburi görünmektedir. Mobbingi kanıtlama da davacının yapması gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • İşyerinde mobbing teşkil eden tüm tutumlar; gün, saat ve olay esnasındaki tanıklar ile tek tek not edilmeli
 • Personel arasında yıkıcı politika teşkil eden kurum içi yazışmalar kaydedilerek basılı suretleri sağlanmalı
 • Mesai saatleri dışındaki zaman dilimlerindeki konuşmaların ekran görüntüleri alınarak çıktılarının mahkemeye sunulması sürekli bir tacizin ispatıdır.
 • Sunulan delillerde mobbingi belgelemek adına mobbing tutumları öncesi dönemle sonraki döneme ait dökümler sağlanarak bu iki dönemin mukayesesi yapılarak mahkemeye sunulmalı
 • Mobbing nedeniyle psikolojik açıdan zarar gördüyseniz bunu kanıtlar nitelikte bir doktor raporu alınmalı
 • Dava sürecine iş arkadaşlarının tanıklık yapması lehte olacaktır. Ancak iş akdi sona ermiş ve yaşanılan olaylara şahit olmuş iş arkadaşlarının mahkemede lehte tanıklık yapmalarının ihtimali daha yüksektir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iletişim hattı olan ALO 170’i arayarak yaşanılan olayla ilgili olarak mobbing konusunda destek sağlanmalı
 • İş sözleşmesinde yer alan iş tanımı haricinde işlerin yaptırılma sıklığının artması da bir mobbing kanıtıdır
 • Geçerli bir sebep gösterilmeksizin ikamet adresinden en uzak mesafede bulunan görev yeri değişiklikleri, mobbingin en yaygın uygulanma şeklidir.
 • Haksız tutulan tutanak konularında, benzer konuların diğer işçiler için işveren tarafından herhangi bir işleme tabi tutulmaması kanıt olarak sunulabilir.

Mobbing şikayeti ile davacının hukuki anlamda sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi
 • Belirli şartların oluşması durumunda ayrımcılık tazminatı isteme hakkı
 • Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun çerçevesinde tazminat talep etme hakkı
 • Mobbing yapan yöneticiyi dava etme ve manevi tazminat isteme hakkı
 • Belirli şartların oluşması durumunda kötü niyet tazminatı hükümlerine başvurma hakkı

Mobbing dava açma süresi…

Mobbing davası açma süresi çalışırken geçerli olduğu gibi işçi iş yerinden ayrıldıktan sonra da geçerli olmaktadır. Bu noktada yine belirtmek gerekir ki mobbing davası yargıtay kararı ile zamanaşımına tabii tutulmaktadır ve bu bağlamda mobbing davası zamanaşımı süresi kanunen 2 yıl olarak belirlenmiştir.

Bu konuda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz iş hukuku alanında deneyimli avukatlardan danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button