Single Blog Title

This is a single blog caption
İcra Davası Süreci

İstanbul’da İcra Avukatı Ve Dava Süreci

İstanbul icra davası avukatı olarak icra davalarını ne şekilde ve ne kadar süreçte yapılacağı konusunda titizlikle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Özellikle çeşitli sebeplerle borçlarını ödeyememiş kişilerin İstanbul’da icra takip işlemini uygulamaktayız.

İcra Davaları Konuları

İcra davaları çeşitli sebeplerle açılmaktadır. Aşağıda icra davalarının açılmasına neden olan konular listelenmektedir:

 • İcra Takibine İtiraz
 • İtirazın İptali Davası
 • İtirazın Kaldırılması
 • Menfi Tespit Davası
 • İstirdat Davası
 • İstihkak Davası
 • İhalenin Feshi Davası
 • Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle İcra Takibi
 • Tahliye Davaları
 • Rehnin Paraya Çevrilmesi
 • İhtiyati Haciz Kararı Alınması

İcra Davası Başlatma Türleri

İcra davasında alacaklılar ile icra avukatları hangi durumlarda davayı başlatacaklarına birlikte karar vermektedir. Aşağıda icra davası başlatma türleri belertilmektedir:

 • İlamlı İcra Takibi: Dava sürecinde mahkeme kararı ile hareket edilmektedir. Mahkeme kararına göre icra takip işlemi başlatılmaktadır.
 • İlamsız İcra Takibi: Senet ile oluşturulan borçlar konusunda açılan icra davası türüdür.
 • Senede Dayalı İcra Takip İşlemi: Çeşitli bankalar tarafından başvurulan icra davasıdır. Bu dava ile birlikte borçlardan kurtulma ve borca itiraz edebilme yönünde işlemler gerçekleşmektedir.

İcra Davası Süreci

İcra davasının süreci davanın konusuna göre farklılık göstermektedir. İcra davasının ne zaman sonuçlanacağını öğrenebilmek için aşağıdaki adımlar yapılmaktadır:

 • Öncelikle davanın takibini yapmak için “İcra Davası Sorgulama Dilekçesi” eksiksiz bir şekilde doldurulup, mahkemeye iletilmesi gerekilmektedir. Bunun sonucunda davanın takibi kontrol edilebilmektedir.
 • İcra davası kapandıktan sonra 2 yıla kadar gereken icra işlemleri yapılmaz ise icra davalarında zaman aşımı meydana gelmektedir.

İcra Davası Sonuçlanması

İstanbul icra avukatları olarak davanın en iyi şekilde sonuçlanmasında bütün çalışmaları ehemmiyetle yapmaktayız. İstanbul’da icra davasının hızlı bir şekilde sonuca bağlanması belirli zaman dilimleri içerisinde gerçekleşmektedir. Aşağıda bunlar sırasıyla belirtilmektedir:

 • Yoğunluktan dolayı davalar 1 ay gibi ileri bir zamana koyulmaktadır. Bu yüzden davacılar başvurularını çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmelidir.
 • İcra başvurusundan sonra 1 aya kadar icra takip işlemi uygulanmaktadır.
 • Dava sürecinde borçlu kişilerin itiraz hakkı olması sebebiyle davanın sonuçlanması daha uzun sürebilmektedir.

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button