Single Blog Title

This is a single blog caption
Boşanma Davasında Yargılama Süreci

İstanbul’da Boşanma Avukatı Ve Dava Süreci

Sıklıkla karşılaşılan boşanma davalarının açılması sebebiyle boşanma davası avukatı olarak bu sürecin kısa bir zaman diliminde sonlandırılması konusunda her türlü detaylı çalışmaları yürütmekteyiz. Talepler üzerine taraflar iki çeşit İstanbul’da boşanma davası açabilme hakkına sahip olmaktadır. Bunlar:

 • Çekişmeli Boşanma Davası
 • Antlaşmalı Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası Açılması

Çekişmeli boşanma davasını açmak isteyen taraflardan biri Aile Mahkemeleri’ne giderek, iki adet dava dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve koymak istenilen belgelerle beraber dava süreci başlatabilmektedir. Çekişmeli boşanma davasında İstanbul boşanma avukatı  olmadan da davayı taraflar açabilmektedir. Aşağıda çekişmeli boşanma davasında görevli mahkemeler listelenmektedir:

 • Davalı tarafın yerleşim yerindeki aile mahkemesinde
 • Davacı tarafın yerleşim yerindeki aile mahkemesinde
 • Boşanmak isteyen eşlerin son 6 aydan beri ikamet ettikleri yerdeki aile mahkemesinde boşanma davası açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açılması

Anlaşmalı boşanma davası her türlü Aile Mahkemeleri’nde açılabilmektedir. Yani ikametgah edilen yerin bir önemi bulunmamaktadır. Davalı ve davacının anlaşmalı olarak boşanacaklarına dair hazırladıkları protokol ele alınarak boşanma işlemi başlatılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası kısa bir sürede gerçekleşmektedir. Direkt olarak duruşma günü belirlenip, hazırlanan anlaşmalı protokol hakim tarafından tasvip edilerek boşanma davasını sonuçlandırmaktadır.

Boşanma Sebepleri

Boşanma davasının açılmasında birçok sebepler öne sürülmektedir. Aşağıda Medeni Kanun gereği öngörülen boşanma davası sebepleri sıralanmaktadır:

 • Zina
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
 • Terk
 • Akıl hastalığı
 • Evlilik birliğinin sarsılması

Tazminat Ve Nafakanın Ödenmesi

Boşanma davasında tazminat ve nafakanın hepsinin ya da koşullara göre irat biçiminde verilmesine karar verilmektedir. Fakat manevi tazminatın irat şeklinde ödenmesi mümkün olmamaktadır. İrat şeklinde ödenen maddi tazminat ve yoksulluk nafakası alacak kişi tarafından yeniden bir hayat kurup evlenmesi sonucunda bu karar ortadan kaldırılmaktadır. İrat tazminat ve nafakasının miktarı, tarafların gelir durumunun artması veya azalmasına göre değişiklik göstermektedir.

Boşanma Davasında Yargılama Süreci

İstanbul’da boşanma davasının yargılama süreci Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre gerçekleşmektedir. Boşanma avukatları bu süreçte taraflarla beraber en hızlı şekilde işlemlerini tamamlamaktadır. Aşağıda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre, boşanma davasının yargılama süreci ile ilgili kararlar yer almaktadır:

 • Hâkim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.
 • Hâkim, bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.
 • Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz.
 • Hâkim, kanıtları serbestçe takdir eder.
 • Boşanma veya ayrılığın fer’î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
 • Hâkim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

 

 

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button