Single Blog Title

This is a single blog caption
İstanbul’da Ceza Avukatı

İstanbul’da Ceza Avukatı Ve Dava Süreci

Ceza davası avukatı olarak savcılığın suç işleyen kişiler hakkında açtığı davaları en ayrıntılı şekilde incelemekteyiz. İstanbul’da ceza davalarına bakan mahkemeler aşağıda verilmektedir:

 • Ağır Ceza Mahkemesi.
 • Asliye Ceza Mahkemesi.

Mahkemeler haricinde suçun farklılık ve suçu meydana getiren kişilerin özel durumları sonucunda başka ceza davalarına bakan mahkemeler de bulunmaktadır. Bunlar aşağıda verilmektedir:

 • Çocuk mahkemesi
 • Çocuk ağır ceza mahkemesi
 • Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi

Ayrıca soruşturma kararları Sulh Ceza Hâkimliği ile verilmektedir.

Ceza Davası Süreci

Açılan ceza davasında karşı tarafa yönelik deliller eksik olduğu takdirde 15 gün gibi bir süre zarfında iddianamenin savcılığa geri gönderilmesi istenilmektedir. Savcılık bu karara itiraz etme hakkına sahip olmaktadır. Bunun dışında savcılık delil yetersizliğini tamamlayarak tekrar bir dava açabilmektedir. Mahkeme her şeyi onayladıktan sonra duruşma günü için hazırlıklar yapılmaktadır. Yani duruşma gününün hangi zamanda yapılacağı belirlenip , davacı  ve davalı çağrılmaktadır. Davacı tutukluluk sürecinde ise cezaevine bir bildirim yazarak mahkemeye getirilmektedir.

Suça Sebep Olan Olaylar

İstanbul ceza avukatı olarak ceza davasının açılmasına sebebiyet veren suçları en ayrıntılı şekilde araştırmaktayız. Aşağıda bunlar listelenmektedir:

 • Yağma (Gasp) suçu,
 • Kasten adam öldürme suçu,
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu,
 • Taksirle ölüme neden olma,
 • İrtikap suçu,
 • Zimmet suçu,
 • Rüşvet suçu,
 • Resmi belgede sahtecilik suçu,
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu,
 • Hileli iflas suçu.
 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
 • Milli savunmaya karşı suçlar,
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,

Davanın Bitimi

İstanbul’da ceza davası hüküm verilme ile sonlandırılmaktadır. Hüküm, yargılama işleminin bittiğini göstermektedir. Ceza avukatları bu sürece gelene kadar bütün inceleme ve araştırmalarını yapıp, davanın hükmünün sonuçlanmasına yardımcı olmaktadır. Aşağıda verilen hükümler şöyle sıralanmaktadır:

 • Beraat
 • Ceza verilmesine yer olmadığı
 • Mahkûmiyet
 • Güvenlik tedbirine hükmedilmesi
 • Davanın reddi
 • Davanın düşmesi

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button