İş Kazası Tazminat Davası

İş Kazası Tazminat Davası

Çalışanın iş yerinde veya işverenine ait işlerle ilgilenirken bu iş ilişkisi sebebiyle yaralanması veya ölmesi halinde kendisi veya yakınları sorumlu işverene iş kazası tazminat davası açmaktadır.

İş kazası kapsamı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13.maddesinde İş Kazası, sayılabilecek halleri sıralamıştır. Buna göre;

  • Kazanın iş yeri sınırları içerisinde gerçekleşmesi,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş sebebiyle gerçekleşmesi,
  • İşçinin görevli olarak gönderildiği iş yeri dışında bir yerde kaza geçirmesi,
  • Emziren kadın personelin çocuğuna süt verme saati içerinde kaza geçirmesi,
  • İşçinin işveren tarafından sağlanan araç hizmeti sırasında kazaya yakalanmasıdır.

Accident at Work Help Guide |

İş kazası türleri

İş kazalarına pek çok alanda yakalanılabilir. Ancak Türkiye’de sıklıkla karşılaşılan iş kazaları aşağıdaki gibi özetlenebilir;

  • İnşaat Kazaları: Genelde inşaat sektöründe çalışan personelin karşılaştığı kaza türü olarak tanımlanabilir. Ancak tabi ki, inşaat sektörüne has bir kaza türü olarak sınırlamak hatalıdır. Zira kayıp düşme, asansör kazaları, merdiven kazaları benzeri hemen hemen her çalışma sahasında karşılaşılabilen fiili kazalardır.
  • Trafik Kazaları: İşverenin işini yapan çalışanın yaşadığı trafik kazalarını kapsamaktadır. Bu duruma örnek olarak, iş yükümlülüğünü araç kullanarak gerçekleştiren çalışanlar verilebilir.
  • Meslek Hastalıkları: 5510 sayılı Kanun 14.maddeye göre, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri, olarak tanımlanır.

İş kazası tazminat davası

Bir personelin çalıştığı iş ilişkisi nedeniyle, yaralanması veya ölümüyle sonuçlanması halinde, sorumlu olan işvereninin, çalışanına veya yakınlarına tazminat ödemesi talebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davasıdır. İş kazası tazminat davaları, aynı zamanda asıl işverenle tüm alt taşeron birimlere karşı da açılabilmektedir.

İş kazası tazminat davası zamanaşımı

İş kazası sebebiyle tazminat davası açacak personel veya yakınlarının dava açma süresi, Borçlar Kanunu 146.maddeye göre, kazanın meydana geldiği tarihten başlayarak, 10 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button