İşyerine Teşvik Primi

İş Kazası Olmayan İşyerine Destek Primi

Workplace accident prevention: how to make sure your employees stay safe at work | Life Is An Episode

İşyeri teşvik primi, iş kazası meydana gelmeyen işyerlerine 4447 İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında sağlanan destek primidir. Ancak  çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10’dan fazla personel çalıştıran ve son 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yerlerine bu destek primi verilmektedir.

Teşvik kapsamı

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren, 10’dan fazla personel çalıştıran iş yerlerinde sigortalıların prime esas kazançları üzerinden % 3 oranında kesilen işsizlik sigortası primi, son 3 yılda ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi halinde % 1’i sigortalı hissesi, % 1’i işveren hissesi olmak üzere toplam % 2 oranında kesilmektedir.

Teşvikin şartları

İşyeri teşvik priminin sunduğu % 1 oranındaki işsizlik sigortası primi teşviki için gerekli kriterler ise aşağıdaki gibidir;

  • İş yerinin çok tehlikeli sınıfta faaliyet göstermesi,
  • En az 11 personelinin bulunması (Türkiye genelinde birden fazla çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren iş yeri bulunan işverenlerin çalışan sayısının 10’dan fazla olup olmadığının tespitinde, bu iş yerlerinin çalışan toplam sigortalı sayısı esas alınmaktadır),
  • İş yerinde son 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazasının meydana gelmemiş olması gerekir.

Teşvikin geçerlilik süresi

İşyeri teşvik priminden faydalanma süresi 3 yıldır. Ancak çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren, son 3 yılda ölümlü veya iş göremezlik benzeri iş kazaları yaşanmamış işyerlerinin işverenleri, bu teşvikten takip eden yılda dahil 3 yıl boyunca faydalanabilmektedir.

Teşvik için başvuru

Teşvikten yararlanmak isteyenler için özel başvuru koşulları bulunmamaktadır. Hatta teşvik için Sosyal Güvenlik Kurumu’na herhangi bir belge ibrazına da gerek görülmemektedir. Ancak teşvikten faydalanma koşullarından biri veya birkaçını sağlamayan işyerlerinin bu durumu bildirmeleri gerekmektedir.

Teşvikin sona ermesi

Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi halinde, ilgili durumun Bakanlıkça veya Kurumca tespit edildiği tarihi takip eden ay/dönem başından itibaren işyerinin teşvik uygulamasına son verilir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button