Tapu Kaydında Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi

Tapu Kaydında Kimlik Bilgileri

Buying a home? Keep these docs handy - SNG & Partners

Tapuda kayıt düzeltme davalarında davanın kaynağını, gayrimenkullerin tapuya tescili veya kadastro tespiti esnasında mülkiyet hakkı sahibinin hatalı veya eksik girilmiş adı, soyadı, baba adı, cinsiyeti, doğum tarihi gibi kimlik bilgileri oluşturmaktadır.

Tapu kaydı düzeltme davası

Tapu kaydı düzeltme veya tapu kaydındaki kimlik bilgilerini tespit etme davası ile taşınmazın kayıtlı olduğu malikin tapu kaydındaki kimlik bilgileri ile nüfus kaydı kimlik bilgilerinin uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Medeni Kanununun 1027.maddesinde yer alan ilgililerin yazılı izinleri dahilinde, Tapu Sicili Tüzüğüne göre resen düzeltilmesi mümkün basit yazı yanlışlıkları düzeltilebilir. Ancak haricindeki durumlarda tapu sicilindeki yanlışlık mahkeme kararı ile düzeltilebilir.

Tapu kaydı düzeltme davası açabilecekler

Tapu kaydındaki kimlik bilgileri düzeltme de dava açabilecek taraflar;

  • Tapu maliki
  • Tapu mirasçıları
  • Medeni Kanununun 702.maddesine göre elbirliği mülkiyetindeki ortaklardan herhangi biri

Tapu kaydı kimlik bilgisi düzeltme davası için gerekli belgeler

Tapu kaydı kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarında;

  • Tapu kayıtları,
  • Kadastro tespit tutanakları,
  • Dayanak tapu kayıtları (mevcut ise),
  • Tapu kaydında kimlik bilgileri yer alan kişi ile aynı ismi taşıyanlar; nüfus müdürlüğü ve zabıta biriminden araştırılmalı
  • Tanık dinlenmeli
  • Yine de tam kanıya ulaşılamadığında keşif yapılmalıdır.

Dava açabilmek için gerekli koşullar

Tapu kaydına hatalı veya eksik yazılmış kimlik bilgilerinin düzeltilmesi için dava açmadan önce Tapu Sicil Müdürlüğüne idari başvuru yapılması mecburidir. Ancak idari başvuru yapıldıktan sonra usulen dava açılabilecektir. Aksi halde doğrudan açılan davalarda dava reddedilir.

Yetkili mahkeme

6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununun 15.maddesine göre, tapu kaydı düzeltme davası, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılmaktadır.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button