İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası

İntihara Yönlendirme Suçu

Nigeria's growing suicide crisis and law | The Guardian Nigeria News - Nigeria and World News — Features — The Guardian Nigeria News – Nigeria and World News

İntihara yönlendirme suçunun meydana gelmesi için intihar eyleminin ölümle sonuçlanması gerekmemektedir. Başa bir ifadeyle failin intihara yönlendirme suçundan yargılanabilmesi için intihar eden kişinin bu eylemiyle ölüm sonucunun gerçekleşme  gereği söz konusu değildir.

İntihara yönlendirme suçunun unsurları

İntiharı gerçekleştirme suçu nitelikli hal kabul edilirken; intihara yönlendirme suçunun seçimlik hareketleri ise,  TCK 84.maddesi kapsamında şu şekilde sıralanmıştır;

  • İntihara azmettirme: İntihara ilişkin herhangi bir düşüncesi olmayan kişinin üzerinde bu eylemi gerçekleştirme kararına vardırma.
  • İntihara teşvik etme: Kişide intihar düşüncesi oluşturarak bu düşünceyi destekleyici tutumda bulunma.
  • İntihar kararını kuvvetlendirme: Kişide daha önceden geri planda tutulan intihar kararını gündeme getirerek cesaretlendirme.
  • İntiharına yardım etme: Bu ifade edilenler dışındaki intiharı destekleyici tüm eylemler intihara yardım etme hareketleri kapsamında ele alınmaktadır.

İntihara yönlendirme suçunun cezası

Türk Ceza Kanunun 84.maddesinde düzenlenen intihara yönlendirme suçunun cezası şu şekilde sıralanmıştır;

  • Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının
    intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.

İntihara yönlendirme suçunda şikayet ve hak düşürücü süre

Bu suç tipi şikayete tabi suçlardan değildir. Dolayısıyla herhangi bir şikayet süresi söz konusu değildir. İntihara yönlendirme suçunun basit halinde suçun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Suçun nitelikli hallerinde dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

İntihara yönlendirme suçunda yetkili mahkeme

İntihara yönlendirme suçunu yargılamada yetkili mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button