Single Blog Title

This is a single blog caption

İhtiyari Sigorta ve Mecburi Sigorta Avukatı Ferhat Kule

Sigorta Avukatı

İstanbul sigorta Avukatı Ferhat Kule ve Kule Hukuk bürosu müvekkillerine etkili sonuçlar aldıran hukuk desteği vermektedir. Sigorta hukuku sigortacının prim karşılığında ölçülebilir menfaati ile ilgili zarara uğraması halinde sigorta sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükleri kapsayan hukuk dalına verin isimdir.

İhtiyari Sigorta ve Mecburi Sigorta

Sigorta kişilerin isteklerine bağlı yapılmakla beraber ülkemizde bazı sigorta türleri kamu güvenliğini sağlamak, sigortalıyı ve üçüncü kişileri korumak için yasal mecburidir. Mecburi sigorta türleri:

 • DASK (zorunlu deprem sigortası)
 • Trafik sigortası
 • Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortası

Gibi örnekler verilebilir. Bu tür mecburi sigortaların dışında sigorta yaptıran kişi ihtiyari sigorta kapsamında yer almaktadır. Sigorta avukatı tüm sigorta türlerine karşı kişi veya kurumların menfaati doğrultusunda haklarını aramak ve korumaktadır.

Sigorta Türleri

Sigortacılık Kanununa göre sigorta türleri:

 • Can sigortaları: insan hayatıyla ilgili olayları kapsamaktadır Can sigortasının teminatı insandır. Değerinin ölçülmesi mümkün olmayıp zarara uğranması halinde maktu bir tazminat ödenir.
 • Zarar ve Tazminat sigortaları: Yangın sigortası, deprem sigortası, kasko sigortası, hırsızlık sigortası, hastalık sigortası gibi sigortalar bu grupta yer almaktadır.
 • Sorumluluk sigortası: Türk Ticaret Kanunu’nun 1473 ve 1484 maddeleri arasında düzenlenmektedir. Sorumluluk sigortalarında sigorta sorumluluğu kabul ederken zararı karşılamak veya tazminat ödemek zorunda değildir. Ürün sorumluluk sigortası, üçüncü şahıs hukuk sorumlulukları ve meslekli sorumluluk sigortası örnek gösterilebilir.

Kule Hukuk Ofisi Sigorta Avukatı Hizmetleri

 • Ferdi kazalara ilişkin sigorta davaları
 • Hayat ve Maluliyet sigorta davaları
 • Yönetim kurulu üyelerinin sigorta davaları
 • Trafik kazalarına ilişkin maddi ve manevi sigorta davaları
 • Mal ve diğer hizmetlere ilişkin sigorta tazminatı davaları
 • Yangın sigortası davaları
 • Kasko uyuşmazlık sigorta davaları
 • Havacılık sigorta davaları

Gibi gruplandırabilir. Sigorta avukatı sözleşmenin sigortacının para ile ölçülen menfaatini zarara uğratan bir durum meydana gelmesi halinde tanzim etmeyi yükümlendiği sözleşme kapsamında sigortalının hakkını korumasını sağlamaktadır. Sigorta ilişkisi sigortacı, sigortalı ve sigorta ettiren kişi veya kurumlar arasında gerçekleşmektedir. Sigorta ettiren kişi ve sigortalı kişi aynı kişi olabilir. Sigorta ilişkisinde doğacak olan tüm borçlar sigorta ettirene aittir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button