İflasın Ertelenmesi Davası

İflasın Ertelenmesi Davası

İflasın ertelenmesi, şirketlerin belli süre karşılığında iflastan kurtulmalarına çözüm yolu sunar. İflas ertelenmesi talebinde bulunan şirketler, borçlarını ödeyemeyecek olan, borçlu olan şirketlerdir. İflas ertelenme kararıyla, iflas eşiğindeki şirketlerin borç takibi yapılmamaktadır.

İflas ertelenmesinin şartları

 • Borca batık olma başka bir deyişle şirketin borçlarının alacaklarından fazla olması halidir.
 • Şirketin mali durumunu düzeltecek somut, resmi ve uygulanabilir çözüm önerilerinin mahkemeye sunulmasıdır.
 • Borcunu ödemesi için verilmiş süreden yararlanmamış olmak ya da verilen sürenin bitimi üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekir.
 • Masraf avansının başka bir deyişle erteleme tedbirleri uygulanabilirliği, karar ilanı ve kayyım ücreti için gerekli harcamaların avans şeklinde yatırılması gerekir
 • İflas ertelenme avantajlarından şirket ancak karar kesinleştiğinde faydalanabilir.

What happens to assets you acquire after your bankruptcy starts? | Cactus Consulting

İflas ertelenmesinde vade

İcra İflas Kanunu’nun 179.maddesine göre, erteleme süresi azami 1 yıldır. Ancak tanınan bu süre, mahkemenin uygun görmesi halinde, verilen raporlar dikkate alınarak 4 yılı geçmemek kaydıyla uzatılabilmektedir. Bir diğer deyişle, süre uzatılması için ertelenme koşulların şirketin menfaatine gelişeceğinin kanıtlanması gerekir.

Yetkili Mahkeme

İcra İflas Kanunu madde 154’e göre, iflas ertelenme davalarında görevli mahkeme, borçlunun 3.kişilere karşı faaliyetlerini sürdürdüğü adresindeki, asliye ticaret mahkemesidir.

İflas ertelenmesinde mahkemeden çıkabilecek kararlar

 • Dava reddedilebilir: İflasın ertelenmesini isteyen şirketin borç batağında olmadığının tespit edilmesi.
 • İyileştirme projesi reddi: İflas ertelenmesi talebinde bulunan borca batık şirketin ileri sürdüğü iyileştirme projelerine bakılarak, projenin iflas ertelenmesi koşullarını taşımaması halinde talep reddedilir ve iflas açılması ve iflasa yönelik hükümlerin uygulanmasına karar verilir.
 • İflas ertelenme talebinin kabulü: İflasın ertelenmesi koşullarının geçerli olması halinde karar tarihi itibariyle iflasın ertelenmesine karar verilir.

İflas ertelenmesi süreci

İcra İflas Kanunu madde 179’a göre iflas ertelendiğinde;

 • Kayyım, her 3 ayda bir, şirketin projeye uygun şekilde iyileşebilme durumunu mahkemeye rapor etmektedir
 • Mahkeme rapora veya gerekli görülmesi üzerine alınan bilirkişi raporuyla birlikte, şirketin istemini değerlendirebilmektedir.
 • Mahkeme raporlar üzerine şirketin iyileşemeyeceğine karar verirse erteleme kararı kaldırılabilmektedir.
 • İcra İflas Kanunu madde 164’e göre kararın tebliği itibariyle 10 gün içinde temyiz hakkı bulunmaktadır.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button