Single Blog Title

This is a single blog caption

İcra Avukatı ve Haciz

Haciz işlemi belli durumlarda hacze çıkılarak gerçekleştirilir. Avukat da bu sürece dahil olur. Haciz işlemleri için takip başlatıldıktan sonra haciz memuru ile kişinin evine veya iş yeri adresine gidebilirsiniz. Bu süreci icra avukatı yönetir. En azından icra avukatı orada bulunarak gerçekleştirilen haciz işleminin hukuki açıdan en doğru biçimde gerçekleştirilmesini sağlar. Çünkü haczedilecek ve haczedilemeyecek şeyler vardır ve  bu sürecin takibi olmak da sizin icra avukatınızın yapması gereken bir işlemdir.

İcra Avukatı                   

İcra avukatları herkesin de bildiği üzere icra işlemleri ile ilgilenen ve bu süreci takip eden avukatlardır. İcra avukatları kamu için de şahıs için de çalışabilir. Burada tercih avukata aittir. İcra avukatları rehin ile ilgilenirken aynı zamanda da haciz süreci ve bu sürecin takibi ile de ilgilenmektedir. Siz kendiniz için bir icra avukatı tutabileceğiniz gibi size karşı da bir icra avukatı tutulabilir. Aynı şekilde icra avukatı bir kurum kuruluşu da temsil edebilir.

İcra Avukatı Nedir?

İcra avukatı icra alanında kendini geliştirerek bu alanda uzmanlaşan ve bu konuda bilgi sahibi bir avukattır. Avukatlar için pek çok alan vardır ve avukatlar mezun olduklarında kendilerini herhangi bir alanda geliştirmek için bir alan seçerler ve icrayı seçenler ise icra avukatı olarak anılırlar.

İcra avukatları kurum kuruluşlar ile çalışabilecekleri gibi yukarıda belirttiğimiz gibi şahıs adına da çalışabilmektedir. Av. Ferhat Kule de icra avukatlarından biridir. Alanında bilinen ve icra takiplerini sıkı bir biçimde takip eden saygıdeğer bir icra avukatıdır.

İcra Avukatı Ne İş Yapar?

İcra avukatı pek çok iş yapabilir. İcra takibi dosyalarını kontrol eder ve var ise usulsüzlüklerin önüne geçer. Aynı şekilde iki tarafın anlaşma süreci için de çalışabilir. Borçlu olan kişiye iletilen tebligatı inceler ve bu süreci takip eder. Haciz ve rehin sürecini takip eder ve bunun gibi icra sürecinde gerekli tüm evrak ve prosedürleri takip etmektedir. Aynı zamanda bir hata var ise buradaki hatayı belirtmelidir.

Bunlar takip süreci ile ilgili iken haciz davalarını da icra avukatları başlatabilir. Borçlu borcunu ödemedi ise haciz işlemleri gerçekleştirilir ve bu süreci icra avukatları yürütmektedir. Haczedilen malları belli bir süre sonrasında satışa çıkarabilir ve gerekli evraklar ile ilgilenir.

İcra Takibinin Başlanması

İcra avukatı icra takibi sürecinin başlatılması açısından zorunlu değildir ancak bir icra avukatınızın olması sizler için süreci daha kolay hale getirecektir. Çünkü bu alandan mezun olmayan insanların bilgisi bu konuda yeterli olmayacaktır ve bu nedenle birtakım hatalar veya yetersizlikler yaparak hakkınızı almada sıkıntılar ya da süreç uzamaları yaşayabilirsiniz. Harç yatırılması, bununla ilgili bir dilekçe hazırlanması, icra takibi ve dava süreci takip için bir icra avukatı gereklidir. Yani tek bir işlem değil birden fazla işlem bir arada bulunmaktadır. Bu nedenle avukatsız bu süreci yönetmeniz pek de kolay sayılmaz.

Nafakalarda İcra Avukatı

Nafaka durumlarında kişi alacağı nafakayı alamıyorsa bu durum sonucunda mahkemeye başvurup icra takibini başlatabilir. Bu durumda bir icra avukatı tutarak nafaka alamadığınızı belirtebilirsiniz ve sizler için en uygun dilekçe hazırlanabilir. Aynı zamanda bu sürecin takibi için de icra avukatı gerekecektir. Ancak bilinmelidir ki sadece ödenmeyen son 3 ay için başvuru yapabilirsiniz. Yani 10 aydır ödemiyor olsa da geri kalan 7 ayın parasını alamazsınız. Bunun için ilk 3 ayda başvurmanız gerektiğini ifade eder hukuk.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button