Single Blog Title

This is a single blog caption
İstanbul İcra ve İflas Hukuku Davaları

İcra ve İflas Hukuku Davaları

İcra Avukatı İstanbul

İstanbul icra avukatı hizmetleri, her biri alanında uzman olan avukatlardan oluşan avukatlık büromuz tarafından vatandaşlara sunulmaktadır. İcra Hukuku kapsamında gündeme gelen tüm davalarınızda aradığınız profesyonel hizmeti büromuzdan tahsis edeceğiniz tecrübeli avukatlarımız ile karşılayabilirsiniz. Alacak tahsili ve haksız icra takipleri ile borçtan kurtulma gibi en çok avukatlık desteği ihtiyacı duyulan konularda deneyimli avukat kadromuzdan yararlanabilir ve hukuki sorunlarınızı kolay bir şekilde çözebilirsiniz. İcra avukatı İstanbul merkezli olan avukatlık büromuzda sizlere profesyonel hizmet sunmaya devam etmektedir.

Alacaklı durumunda olan müvekkillerimize sunduğumuz hukuki destek ile alacaklarının tahsilini çok kolay ve hızlı bir sürecin ardından gerçekleştirmekteyiz. Borçları zamanında ödenmeyen ve borçlarının ifa edilmesi konusunda sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımız avukatlık büromuzun hizmetlerinden yararlanarak istedikleri sonuçları kısa sürede elde edebilirler. Öte yandan alacaklılar haricinde borçlu durumda olanlara da profesyonel avukatlık hizmeti sunmaktayız. Borçlu müvekkillerimizi borçtan kurtarma hususunda sunduğumuz destekle ihtiyaç duydukları çözümlere kavuşturmaktayız.

İcra ve İflas Hukuku Davaları

Deneyimli ve uzman avukatlarımız İcra ve İflas Hukuku alanında da ihtiyaç duyulan profesyonel avukatlık hizmetini sunmaktadır. İcra ve İflas Hukuku davalarında en sık karşılaşılan dava türleri;

 • Alacak davası
 • İstihkak davası
 • İhtiyati haciz kararı alınması
 • Kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi
 • İpoteğin paraya çevrilmesi
 • Menkul rehnin paraya çevrilmesi
 • Menfi tespit davası
 • İflas erteleme
 • Konkordato

olarak öne çıkmaktadır. Bu davaların her biri için ihtiyaç duyulan avukatlık desteği, avukatlık büromuzdan tahsis edebileceğiniz uzman avukatlar ile kolaylıkla yerine getirilebilmektedir.

Borcunu ödemekten imtina eden ve borcunu zamanında ödeme konusunda sıkıntı çıkaran kişilere karşı, alacaklı kişinin talebi doğrultusunda avukat desteği ile birlikte borçlunun borç yükümlülüğünü yerine getirilmesi sağlanmaktadır. İcra olarak adlandırılan bu süreçte alacaklı durumundaki kişi alacaklarını zamanında ve eksiksiz bir şekilde tahsil etmesini gerektirir. Dolayısıyla büromuzda bulunan alanında uzman icra avukatlarımız, müvekkillerinin alacağını tahsili ile ilgili ortaya çıkabilecek hak kayıplarını önlemek adına hukuki tecrübeye sahiptir.

İstanbul İcra ve İflas Hukuku Davaları

İcra ve İflas Hukuku Davaları

İcra ve İflas Hukuku Davalarında Avukatın Önemi

İcra avukatlığı kesinlikle diğer uzmanlık alanlarının yanında yapılan ek bir avukatlık işi olarak kabul edilmemelidir. Başlı başına uzmanlık gerektiren İcra ve İflas Hukuku aynı zamanda deneyim ile birlikte iş bitiricilik de gerektirmektedir. Avukatlık büromuzda görev yapan uzman İcra ve İflas Hukuku avukatlarımız;

 • İcra takibinin başlatılması
 • İcra takibi sürecinin yürütülmesi
 • Alacağın tahsil edilmesi
 • Borçtan kurtulma işlemleri
 • Haciz kaldırma işlemleri

konularında profesyonel destek sunarak hem alacaklılara hem de borçlulara ihtiyaçlarını duydukları hizmeti sağlamaktadır.

Alacak ve borç davalarında yasal sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi için söz konusu hem alacaklıların hem de borçluların avukatlık desteğine ihtiyaç duydukları bilinmektedir. İcra Hukuku davalarında usul oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle bu tür davalarda icra avukatı İstanbul bölgesinde profesyonel hizmet vermektedir. İcra davalarında ihtiyaç duyduğunuz desteği deneyimli avukatlardan almak için Av. Ferhat Kule avukatlık bürosuyla iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button