Single Blog Title

This is a single blog caption

İcra Avukatı İstanbul

İcra Avukatı İstanbul

icra avukatı İstanbul merkezi olmak üzere bu bölgede ihtiyaç duyulan profesyonel desteği avukatlık büromuz ile sağlamaktayız. İcra ve İflas Hukuku temelde alacak ve borç davaları ile ilgili konuları kapsadığından bu tür davalarda kimi zaman bankalar da önemli bir konumda bulunabilmektedir. Bankalara olan borçlarda, olası hak kayıplarının önüne geçilmesi, deneyimli icra avukatlarının destekleri sonucu elde edilen bir durumdur. Bu sebeple icra avukatı İstanbul ve çevre bölgelerde yaşanılan alacak ve borç davalarında gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

İcra Hukuku’nda usullere ve esaslara uymak büyük önem teşkil etmektedir. İcra sürecini doğrudan etkileyen bu süreçlere hakim olan deneyimli bir avukat ile yola çıkmak, icra takibinin sonuçlandırılmasının ardından istenilen durumların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Her ne kadar icra takibi, alacaklının başvurusuyla başlatılsa da sonraki süreçte, birçok icra takip dosyası olan deneyimli bir avukatın eksikliği hissedilmektedir. Çünkü icra takibinde uygulanması gereken usul ve esaslar ancak bu alanda deneyimli bir avukat ile yakından takip edilebilmektedir. Aksi halde söz konusu icra takibi süreci alacaklı veya borçlu olmadığı halde hakkında icra takibi başlatılan kişiler için hak kayıplarıyla sonuçlanabilmektedir.

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Alacaklı durumundaki kişiler için icra takibini hukuki bir zeminde oluşturmak büyük önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla icra takibi başlatırken de göz önünde bulundurulması gereken birtakım hususlar söz konusudur. Bunlar;

  • Alacağın tahsiline konu olan borç, mahkeme ilanına dayanıyorsa ilamlı takip yolu
  • Söz konusu borç kambiyo senedine bağlı olarak doğmuşsa yani çek, bono, poliçe kaynaklı ortaya çıkmışsa kambiyo senetlerine özgü icra yolu
  • Borç bunlar dışında bir nedenden kaynaklanmışsa da ilamsız icra takibi yolu

seçilmelidir. Görüldüğü üzere borcun kaynaklandığı esasların dikkate alınması bu noktada önemli bir rol üstlenmektedir. Alacaklı kişiye bu tür durumlarda profesyonel destek sunan deneyimli icra avukatı, söz konusu sürecin hukuksal zeminde oluşturulması ve bu zemin üzerinde devam etmesi konusunda gerekli bir yol gösterici konumunda olmaktadır.

Bunun yanında icra takibi bir avukat yardımıyla başlatılacaksa, söz konusu sürecin hukuki zeminde geçerliliğinin olması için ayrıca bir vekaletname gerekmektedir. İcra takibi sürecinin kesin olarak başlatılabilmesi için, icra emri borçlu konumunda olan kişiye ulaştırılmalı ve bunun akabinde kanunda belirtilen sürelerin geçtiği halde borçlunun borcunu ödememiş olması gerekmektedir. Öte yandan borcuna itiraz etmemiş olması da sürecin sağlıklı bir şekilde başlatılabilmesi için önemli bir yere sahiptir.

İcra Takibi Sürecinde Uzman Avukat Desteği

İcra takibi süreci hem borçlu konumunda olan hem de alacaklı durumunda olan kişiler için önemli bir süreçtir. Bu süreçte yaşanan gelişmelerin hukuki boyuta uygun olması ve sürecin seyrini değiştirebilecek gelişmelerin yakından incelenmesi için avukat desteği gereklidir. Günümüzde bankalar ile de ilgili olabilen bu durumlar için icra avukatı İstanbul merkezli olarak İcra ve İflas Hukuku davalarında ihtiyaç duyulan profesyonel desteği sunmaktadır. Bu hizmetlerden yararlanabilmek için Av. Ferhat Kule avukatlık bürosuyla iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button