Single Blog Title

This is a single blog caption
Beşiktaş’ta icra avukatı

İcra Davası İçin Nasıl Bir Yol İzlenmeli?

Bir icra davası söz konusu ise yapılması gereken ilk şey Beşiktaş icra avukatına başvurulmasıdır. İcra davalarında izlenmesi gereken yol davalı mı davacı mı olduğuna göre değişiyor. Davacıların öncelikle takip talebinde bulunması gerekiyor. Takip talebinde bulunurken hazırlanacak olan dilekçede şu bilgiler olması gerekiyor:

 • Alacaklının kimlik bilgileri,
 • Avukata ilişkin kişisel bilgiler,
 • Burcunun adı, soyadı ve iletişim bilgileri,
 • Alacak tutarı,
 • Takip dayanağı,
 • Takip türü.

Davacı taraflarının ise takip kararına itiraz süreçlerini başlatması lazım. Ancak tüm bu işlemlerin kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için de bizimle irtibata geçebilir ve vekalet verebilirsiniz.

İcra Avukatı Hangi Davalara Bakar?

İcra avukatlarının baktığı başlıca davalar icra cezalarına ilişkin davalardır. İcra avukatları genellikle alacaklara ilişkin hukuksal süreçler ile ilgilenmektedir. Bir alacaklının borçlusuna dava açması ya da bu alacak davasına itiraz edilmesi için icra avukatlarına vekalet verilmelidir. Beşiktaş icra davası avukatı olarak önemli bir konumda olan büromuza da şu davalar için başvurulabilmesi mümkündür:

 • Tasarrufun iptali davası,
 • İflasın ertelenmesi davası,
 • İhalenin feshi davası,
 • İlamlı, ilamsız ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri,
 • İhtiyati haciz davası,
 • İtiraz ve itirazın iptali davaları,
 • Kira alacaklarına ilişkin icra takipleri,
 • İcra takibi ve borca itiraz davaları.

İcra Avukatı Hangi Konularda Danışmanlık Verir?

Bir icra avukatı olarak yalnızca dava süreçleri ile ilgilenmiyoruz. Bunun yanı sıra hem kişilere hem de şirketlere danışmanlık hizmeti de verebiliyoruz. Özellikle büyük şirketlerin icra hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukata ihtiyacı oluyor. Biz de böyle şirketlere danışmanlık da yaparak yardımcı oluyoruz. Bir icra avukatının danışmanlık hizmeti verdiği alanlardan bazıları ise şöyledir:

 • İcra ihalelerine katılmaya ilişkin bilgilendirme,
 • İyileştirmeye yönelik hazırlanan projelerin denetlenmesi,
 • Kambiyo senetlerinin denetlenerek düzenlenmesi,
 • Şirketin iflas prosedürünün denetlenip düzenlenmesi,
 • Şirketin nasıl borçtan kurtarılacağına ilişkin faaliyetler.

Hem dava sürecini yönetmesi hem de danışmanlık hizmeti alınabilmesi için icra avukatına ihtiyaç duyulması halinde başvurulabilecek yer büromuzdur. İcra hukuku konusunda edindiğimiz başarılarımız sayesinde Beşiktaş’ta icra avukatı arayan kişilerin de ilk başvurduğu yerlerden birisiyiz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button