Hırsızlık Sigortası

Hırsızlığa Karşı Sigorta Tazminatı

Sigorta, aynı veya benzer risklerle karşılaşan pek çok kişinin tek başına karşılayamayacakları riskleri karşılayabilmek için oluşturduğu bir kurumdur. Sigorta tazminatının ya da sigorta bedelinin ödenmesinde sigorta ettiren, sigortalının hukuken fiillerinden sorumlu oldukları kişilerin kusurlu bulunması durumunda ne yapılacağı hususuna Türk Ticaret Kanunu’nda yer verilmiştir. TTK’nın 1429, 1477 ile 1503 ve 1504. maddelerinde sigorta tazminatına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

Hırsızlık Sigortası Kapsamı

Hırsızlığa karşı sigorta, menkul bir malın çalınması sebebiyle o mal üzerinde hak sahibi olan bir kimsenin uğradığı zararın giderilmesi amacını taşıyan bir sigorta türüdür. Türk Sigorta Hukukunda, hırsızlığa karşı sigortada sigortacının sorumluluğunun kapsamının tespit edilmesinde üç durum ele alınmaktadır. Bunlar; riziko, sigorta teminatının kapsamı ve tespit edilen hasarın tazmin edilmesidir. Hırsızlık Sigortası Genel şartlarına göre ise, sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün teminat altına alınan halleri;

  • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilmesi,
  • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilmesi,
  • Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilmesi,
  • Sigortalı yerlere gizlice girip saklanma veya kapanma,
  • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlardan oluşmaktadır.

Burglary Insurance | BimaGenie Insurance Broker

Teminat poliçede belirtilmek kaydıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için de verilebilmektedir.

 

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button