Single Blog Title

This is a single blog caption

HAKSIZ ARAMA SUÇU CEZASI

Bireylerin üzerinin ve eşyalarının aranması özel hayatın gizliliğini ihlal eder. Özel hayatın gizliliği, Anayasanın 20. Maddesinde: “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili  merciin kararı 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibariyle 48 saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.” şeklinde özel hayatın gizliliği konusu işlenmiştir.

Haksız arama suçu cezası

TCK’nın 120.maddesinde haksız arama suçu, Hürriyete Karşı Suçlar bölümünde incelenmiştir. Buna göre haksız arama suçu cezası; ”Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklinde bildirilmiştir.

Haksız arama suçunda şikayet

Haksız arama suçu, şikayete tabi suçlar arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla haksız arama suçunda savcılık doğrudan soruşturma açma hakkına sahiptir. Ayrıca konuyla ilgili bilgi vermek isteyen bireyler bir kısıtlama olmaksızın talep ettiklerinde ifade vermektedirler.

Haksız arama suçu davasında zamanaşımı

Haksız arama suçu ve cezası zamanaşımı 8 yıldır. 8 yıl içerisinde ceza almayan kamu görevlileri hakkındaki dava düşmektedirler.

Haksız arama suçunda tazminat

Haksız arama suçu, bireylerin soruşturulması esnasında bilinçsiz ve ölçüsüzce arama yapılması evraklara, bilgilere, belgelere ya da eşyalara el konulması sebebiyle meydana gelecek zararları, mağdur olan bireylerin talep etmesi halinde, maddi ve manevi tazminat açabilecekleri ifade edilmiştir.

 

Haksız arama suçunda yetkili mahkeme

Haksız arama suçu ve cezası ile ilgili yargılama Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevidir. Kamu görevlisinin görevli olduğu zamanın dışında yaptığı haksız arama suçu, savcılığa bildirildiği sürece Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturulmakta ve hüküm Asliye Ceza Mahkemesi’nde verilmektedir.

 

Haksız arama suçu sebebiyle açılacak dava türleri nelerdir? Haksız arama suçu sebebiyle açılacak dava kapsamları nelerdir? Haksız arama suçu sebebiyle açılacak davalar ne kadar sürer? Haksız arama suçu sebebiyle açılacak dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli avukatlardan danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button