Single Blog Title

This is a single blog caption

DİNİ İNANÇLARIN İSTİSMAR EDİLMESİ SUÇU

Dini inançların istismar edilmesi suçu nitelikli dolandırıcılık suçu örneğidir. Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesinde nitelikli dolandırıcılık suçunun kapsamları incelenmiştir.

Nitelikli dolandırıcılık suçunun dinin istismar edilmesi halinin söz konusu olabilmesi için dinin bir aldatma aracı olarak kullanılması gerekmektedir.

Dini İnançların İstismar Edilmesi Suçu Unsurları

  • Nitelikli dolandırıcılıkta dini inançların istismar edilmesi suçundan bahsedilebilmesi için dini kurallara tabi kişilerin önem verdiği değerler, dini inanç ve duygular aldatma aracı olarak kötüye kullanılmış olmalıdır
  • Aldatma amacıyla kullanılan dini değerler karşılığında hileyle haksız menfaat sağlanmıştır
  • Mağdurun dinî inanç ve duygularının istismar edilmesi kaydıyla dolandırıcılık suçu işlenmiş nihayetinde haksız menfaat sağlanmıştır.
  • Din duyguları istismar dilmiş bireyin mensup olduğu din, mezhep, yol ve inanış türünün çeşitliliği fark etmemekte her şekilde dini duygular sömürülmüştür
  • Esas itibariyle nitelikli dolandırıcılığın bu türünde din, bir aldatma aracı olarak kullanılmaktadır.

Dini duyguların suistimal edilmesi suçu halk arasında sıklıkla hoca, büyü, muska benzeri kavramların yer aldığı olaylar olarak görülmektedir. Nitelikli suçun bir örneğini sunan dini duyguların istismar edilmesi suçunda aldatma aracı olarak ise büyüyü bozma, etkisiz hale getirme karşılığında maddi menfaat sağlandığı görülmektedir.

Nitelikli Dolandırıcılıkta Ceza Hususu

Dolandırıcılık suçlarında fiilin mal varlıklarına ilişkin işlenmesi halinde TCK’da dolandırıcılık suçu cezası, 1 ila 5 yıl hapis cezası ve 5000 TL’ye kadar adli para cezası olarak bahsedilmiştir. Nitelikli dolandırıcılık suçu ise ceza boyutu 6763 sayılı kanun ile arttırılarak TCK md. 158’de tekrardan incelenmiştir. Bu bağlamda nitelikli dolandırıcılık suçu işlemiş kişi, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Nitelikli Dolandırıcılıkta Görevli Mahkeme

Dini inançların istismar edilmesi suçu yapısı itibariyle nitelikli dolandırıcılık suçu olması sebebiyle Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta; davanın savunmasında ise dolayısıyla Ceza Avukatı yer almaktadır.

 

Dini inançların istismar edilmesi suçunda hukuki boyut nedir? Dini inançların istismar edilmesi suçu dava kapsamı nedir? Dini inançların istismar edilmesi suçunda cezai boyut nedir? Dini inançların istismar edilmesi suçunda davalar ne kadar sürer? ve dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli Ceza avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button