Single Blog Title

This is a single blog caption

ÇEK TAHSİLİ

Ticari faaliyetlerde ödeme aracı olarak sık kullanılan çekin, tahsil hususu dikkat ve titizlik gerektirmektedir. 5941 sayılı Çek Kanunu madde 3’e göre;

Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde hamilin varsa vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Ancak çek, hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edildiğinde, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödenir

Çekin şekil şartları ve tahsil durumunun kontrolü ardından muhatap bankadan çek tahsilatı yoluna gidilmesi tarafların yararına olacaktır. Bu bağlamda çekin kontrol aşamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

  • Vadesinin ileri tarihli olmasına bakılmalı
  • Keşide yeri kontrol edilmeli
  • Tutarın rakam ve yazıyla ifadesi aynı olmalı
  • Ciro edilmiş bir çek alınacak ise hamil kısmında nama kesilmiş ise ilk cironun o kişi olduğu kontrol edilmeli,
  • Çekte hologram varlığı kontrol edilmeli
  • Keşidecinin çek ödeyip ödeme durumunun muhatap bankadan teyit edilmesi

Çekin takasa verilmesi

Çekin takasa verilmesi hususu, çek lehdarının çek meblağını muhatap banka dışındaki kendi hesabının bulunduğu bir bankadan tahsil etme noktasında söz konusu olmaktadır. Bu işlem için kişi Takas Odasına başvurduktan sonra çekin meblağı, takasa girdikten bir iş günü sonrası kişinin hesabına aktarılacaktır.

Çeki başka şubeden tahsil etmek

Çek muhatap bankanın bağlı olduğu şubeden tahsil edilebileceği gibi farklı şubeden de çek tahsili söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda çek tahsil masrafı artabilmektedir.

Bu konuda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz çek-senet davalarında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button