Single Blog Title

This is a single blog caption

Çekte Şekil Şartları

Ticaret hayatında sık rastlanılan ve bu özelliği sebebiyle de sıkı bir takip gerektiren Çek, kavram olarak hesap sahibinin diğer adıyla keşidecinin çekin üzerine, ait olduğu banka ve hesap şube adı ile kendi hesap numarasını yazarak, muhatap bankaya üzerinde yazılı olan meblağı alacaklıya diğer adıyla lehdara ödenmesi için emri veren kıymetli bir evraktır. Çekin düzenlenme esasları Türk Ticaret Kanunu madde 692’de aşağıdaki gibi ifade edilmiştir;

  • Çek” kelimesini ve eğer senet Türkçe’den başka bir dille yazılmış ise o dilde “Çek” karşılığı kullanılan kelimeyi,
  • Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedelin ödenmesi için havaleyi,
  • Ödeyecek kimsenin “muhatabın” ad ve soyadını,
  • Ödeme yerini,
  • Keşide gününü ve yerini,
  • Çeki çeken kimsenin (keşidecinin) imzasını içermelidir.

Yazılan/Düzenlenen bir çekin kanunen geçerliliğini koruması ve çek tahsilinin sorunsuzca gerçekleştirilebilmesi  için çekin şekil şartları genel anlamda aşağıdaki gibidir;

  • Çek yaprağının, bankaca bastırılan ve T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen baskı formuyla uyumlu olmalıdır
  • Çek yaprağı üzerinde “çek” ibaresinin yabancı dildeyse çek kelimesi yerine kullanılan kelimenin yazılı olması zorunludur
  • Çek yaprağı üzerinde, ait olduğu bankanın adının, hesabın bulunduğu şubenin adının ve keşidecinin hesap numarasının yer alması zorunludur.
  • Çek yaprağında, belirtilen tutarın tahsilatını engelleyebilecek bir kayıt ya da koşulun yer almaması gerekir.

Bu konuda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz çek-senet davalarında deneyimli çek-senet avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button