Single Blog Title

This is a single blog caption
istanbul Ticaret avukatı 2019

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Avukatı 2019

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı mahkemeler tarafından görülen davalar sonucu verilen kararların Türkiye’de geçerli olması için açılması gereken davalardır. Özellikle yurtdışında boşanmış kişilerin Türkiye’de de bu boşanma kararının geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açmaları gerekmektedir. Yabancı mahkeme kararlarının tanınması için Türk mahkemelerinde dava açılmaması halinde kararların herhangi bir geçerliliği olmayacaktır. Tanıma ve tenfiz avukatı tarafından açılacak davalarda avukata vekalet vermeniz halinde Türkiye’ye gelmeden davanın görülmesi mümkündür.

Tanıma davaları temelde yabancı mahkeme tarafından verilen kararın Türk hukuk sistemi içinde de geçerli olmasını sağlayan onay davasıdır. Bu davalarda karara ilişkin unsurlar, örneğin; boşanma davaları için nafaka, velayet, mal paylaşımı vb. geçerli olması için tenfiz davası ile sağlanabilmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları için gerekli belgelerin mahkemeye sunulması ve kararın geçerliliği için tanıma ve tenfiz avukatı tarafından sürecin başlatılması gerekmektedir. Boşanma davaları için tanıma davasının açılması şarttır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Tanıma ve tenfiz davasının karara bağlanması için mahkemeye sunulan belgelerin doğruluğu oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra, davanın içeriğine göre davanın farklı sürelerde sonuçlanması da mümkündür. Yurtdışında verilen herhangi bir mahkeme kararının ve karara ilişkin yaptırımların Türkiye’de geçerliliğini sağlamak için bu davaların açılması bir mecburiyettir. Tanıma ve tenfiz davası dilekçe örneği avukatınız tarafından hazırlandıktan sonra süreç başlatılır. Tanıma ve tenfiz davası için gerekli belgeler;

  • Yabancı mahkeme tarafından verilen kararın aslı ve tasdikli sureti
  • Kararın Türkçe tercümesi
  • Temsilcilikten alınacak apostil
  • Başvuru dilekçesi ve
  • Diğer belgeler

Olarak belirlenmiştir. Söz konusu belgeler arasında apostil şerhi en önemli olanlardan biridir. Yabancı ülke Türk temsilciklerinden alınan bu belge, söz konusu mahkeme kararını veren organın o ülke içinde kararı vermekle görevli ve yetkili olduğunu gösteren evraktır.

Boşanma davalarının geçerliliğinin sağlanması için https://ferhatkule.av.tr/ ile iletişime geçerek tanıma ve tenfiz davası açabilirsiniz. Tanıma ve tenfiz davalarında uzman avukatımıza yasal temsilcilik vererek mahkeme sürecini bulunduğunuz ülkeden takip edebilirsiniz. Tanıma ve tenfiz davalarının vakit kaybetmeden açılması oldukça önemlidir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button