Single Blog Title

This is a single blog caption

Bilişim Suçlarının Tespiti

Siber suçların tespiti için çoğu zaman Microsoft Corporation’dan yardım alınmaktadır. İlk olarak, erişilen bilgi sisteminin müşteriye ait olup olmadığı belirlenir. IT suçunun niteliğine göre, kullanıcıların IP adresleri belirlenir ve bilgisayarların hard disklerine el konulur. Şüpheli, başkası tarafından kullanılan bilgisayarın veya elektronik cihazın savunmasını arttırırsa, başka birinin sistemde olup olmadığı incelenir. Şüpheli, mağdurun sistemine kendi bilgisayarından veya elektronik cihazından başka bir bilgisayar veya araç kullanarak girmişse, inceleme ve araştırmalar yapılır ve bu konudaki şahitler dinlenir. Siber suçlara yalnızca teknoloji kullanılarak ispat edilmekle kalmaz, bilgi suçunun niteliğine göre tanıklarla da ulaşılabilir.

Bilişim Suçlarının Şikayet Süresi, Zaman Aşımı ve Diğer Önemli Bilgiler

Siber suçlar, savcılık tarafından soruşturulması gereken suçlardır. Bu nedenle, siber suçların soruşturulması şikayete tabi değildir. Mağdurun geri çekilme beyanı cezai kovuşturmaların düşmesine neden olmaz. Savcılık bilişim suçunu soruşturmalıdır. Siber suç, savcılığa sınırlama şartı dahilinde bildirilirse etkin bir soruşturma yapılabilir. TCK ‘ya göre, suçların en basit cezası 8 yıldır. Sınırlamalar tüzüğünün sona ermesinden sonra bir suç duyurusunda bulunulursa veya kamu davası sınırlamalar tüzüğünde sonuçlanmıyorsa, suçun soruşturulması veya kovuşturulması mümkün değildir. Özellikle; Şikayetçi, daha önce şikayette bulunma hakkını kullanma fırsatı bulamamış olsa bile, ceza mahkemesi huzurundaki davalarda parti unvanını alabilir. Uzlaşma, suçun mağduru olan ve arabulucu ile iletişim kurarak suçun mağduru olan kişinin anlaşmasıdır. Siber suçlar, uzlaşma kapsamındaki suçlar değildir.

Bilişim Suçunda Pişmanlık Ceza İndirimi

Bazı siber suçlar işlendiğinde, etkin pişmanlık nedeniyle davalıya ceza vermemek ya da cezayı düşürmek mümkündür. Siber suçlar için geçerli pişmanlık hükümleri TCK Md. 245/5’te belirtilmiştir. Buna göre yalnızca TCK md. 245/1’de yer alan başkasına ait banka veya kredi kartının sahibinin rızası dışında kullanılması şeklindeki bilişim suçu işlendiğinde, şartlarını yerine getirmek kaydıyla, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanır. Siber suçlar açısından etkili pişmanlık hükümleri TCK 168’de belirtilmiştir. Buna göre, mağdurun şikayeti bilişim suçu nedeniyle soruşturma aşamasında ortadan kalkarsa, cezanın 2 / 3’ü kesilecektir. Mağdurun siber suç nedeniyle uğradığı zarar kovuşturma aşamasında çözülürse, dava açıldıktan sonra davalıya verilecek ceza 1/2 oranında azaltılır. Bu konuda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli bilişim avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button