Single Blog Title

This is a single blog caption

BİLİŞİM SUÇLARI

Bilişim suçları günümüzde birçok insanı hukuki süreçlerle karşı karşıya getirmektedir. Bilişim suçları, diğer bir deyişle siber suç; Elektronik ortamda bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi modern iletişim araçları veya pos makineleri gibi alışveriş makineleri kullanılarak işlenen her türlü suç olarak tanımlanabilir. Bilgisayar suçu, internet suçu, elektronik işlenen suçlar yerine siber suçlar terimi kullanılmaktadır. Elektronik ve teknolojik araçlar kullanarak bilgi aktarımı konusundaki bilişim ve bu süreçte işlenen suçlar siber suçlar olarak da tanımlanabilir. Bilgi sistemlerine müdahale; bazen sisteme fiziksel olarak, bazen de uzaktan internet bağlantısı ile erişebilmek mümkündür.

TCK’ya göre Bilişim Suçları

5237 sayılı TCK (Türk Ceza Kanunu), “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında tüm bilişim suçlarını 243 ile 245 maddeleri arasında düzenlenmiştir.

5237 sayılı TCK’da düzenlenen bilişim suçları şunlardır:

  • Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243),
  • Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m.244),
  • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245),
  • Yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK m.245/a).

Sırasıyla siber suçlar kategorisine giren diğer eylemler, sırasıyla şirketlerin şirket verilerini şifrelemek, şifreli verileri yüksek fiyatla satmak, şirket sitelerine saldırmayı önlemek için saldırılar, şirket içi veri hırsızlığı, adına çevrimiçi fatura ödemeleri başkası, dolandırıcılık, sanal para aklama, kimlik hırsızlığı şeklinde devam etmektedir.

Bilişim Suçunun yaygın olduğu sosyal medya…

En çok bilişim suçu ise sosyal medyada işlenmektedir. Nefret söylemi, sahte profil açmak, sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi gibi bilişim suçlarında sosyal medya zirvede yer alıyor.

Siber suçları diğer suçlardan ayıran bazı temel farklılıklar vardır. Bu farklılıklar; zaman, yer ya da sınırlama olmaksızın yer, kolay tespit edilebilir sınırları olmayan, ülke ve yargı sınırlarını aşan, yasanın ve kararın kayda değer bir teknik bilgi gerektirdiği ve suçun ne olduğunun açık bir tanımı olarak değerlendirilemeyeceği gerçekleridir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button