Single Blog Title

This is a single blog caption

Bilişim Sistemini Engelleme ve Verileri Yok Etme Suçu

Verileri engelleme, bozma, erişilemez hale getirme, imha etme veya değiştirme; İsteğe bağlı suç olarak TCK m.244’te düzenlenmiştir. Makalede yer alan herhangi bir durumun gerçekleşmesi bilişim suçuna direk bağlıdır. Bazı durumlarda, isteğe bağlı hareketler açıklanmaktadır;

Verilerin İmha Edilmesi veya Değiştirilmesi: Sistemde bilgi sisteminden yararlanmaya yetkili olan hak sahibinin kişisel verilerinin imha edilmesi veya değiştirilmesidir. Örneğin, bir kişinin sosyal hesabına giriş yaparak ve tüm bilgileri silerek bilgi sistemindeki verileri imha etmek suçtur. Aynı hesapta yer alan bilgilerin değiştirilmesi, örneğin, bir kişinin profilindeki içeriğin kişinin profilinde değiştirilmesi de verilerin değiştirilmesi suçu olarak kabul edilir. Engelle veya Uygulanamaz Sistem: Sisteme, sistemden faydalanma yetkisi olan yetkili kişi tarafından sisteme erişimi engelleyerek, sisteme erişimi engelleyen veya reddeden isteğe bağlı bir işlem Örneğin, bir kişinin sosyal hesabına girdikten sonra, hesap şifresini değiştirerek sisteme erişimi engellemek suçtur.

Sistemin Bozulması: Bilgi sisteminin işleyişinin teknik alt yapıya uygun olarak kesilmesi veya kullanıcının çalışmasını istediği gibi durdurması ile işlenen bir fiildir. Örnek olarak, internet üzerinden sipariş verilen bir sitenin daha sonra sipariş bilgileri almanıza izin verdiğinden emin olmak için sistemi yazılım aracılığıyla durdurma verilebilir.

Bu eylemler için 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında yer alan “Bilişim sistemine girme” başlıklı 243. maddesi ile “Sistemi engelleme, verileri yok etme veya değiştirme” başlıklı 244. maddesi düzenlenmiş bulunmaktadır.

 

Bilişim sistemine girme suçu

TCK Made 243’e göre;

(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu

TCK madde 244’e göre

(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur

Görüldüğü üzere kanunda bu tür eylemler için farklı maddeler düzenlenmiştir. Bu maddelerden ilki direkt sisteme girilmesini ele alırken ikincisi sistemde değişiklikler yapmanın sonuçlarını ele almaktadır.

Bu konuda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz bilişim hukuku alanında deneyimli avukatlarına başvurabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button