Single Blog Title

This is a single blog caption

BİLİŞİM SUÇLARI

Teknolojinin gelişimi ile birlikte hayatımıza giren teknolojik cihazlar hayatımızda bir anda büyük bir yer alarak bizim için artık vazgeçilmez hale gelmiştir. Bu teknolojik aletler eskiye oranla çok daha zahmetli olan işleri daha kısa zamanda daha az bir iş gücüyle yapmamıza olanak tanımıştır. Durum böyle olunca bu türden teknolojik aletlerin hayatımıza bu kadar çabuk yerleşmesi oldukça normal karşılanmaktadır. Günümüzde teknolojinin geldiği boyutu düşündüğümüzde herhangi bir öngörüde bulunabilmek gerçekten çok zor. Her geçen gün bizi şaşırtabilecek, bu kadar da olmaz dedirten pek çok yenilikle karşılaşabiliyoruz, bunları sürekli takip edebilmek bu gelişmelere ayak uydurabilmek oldukça zor görünüyor. İnsanlığın gelişiminde iletişim ve iletişim araçları her zaman temel belirleyici ve yönlendirici bir unsur olmuştur. Gerçekten de hayatımızın vazgeçilmezi olarak nitelendirebileceğimiz teknolojik aletlerin başında telefon, televizyon, bilgisayar gibi asıl amacı iletişim olan teknolojik cihazlar gelmektedir. Hayatımıza bu kadar hızlı dahil olan ve artık bizim için vazgeçilmez hale gelen bu cihazlar pekçok olumlu yönlerinin yanında ciddi olumsuzluklar da barındırmaktadır. Bu olumsuzlukların başını internet ortamında gerçekleşen ve bizim irademiz dışında başka kişilerin bilgilerimize erişmesini kapsayan durumlar çekmektedir. Bu ve bunun gibi kişinin iradesi dışında gerçekleşen eylemlerin oluşumu bizleri bilişim suçu olarak nitelendirdiğimiz kanunda suç sayılan bazı durumlara götürmektedir. Bilişim suçu; ülkelere, şirketlere, bireylere veya birey gruplarına yönelik mağdurun onurunu zedelemeye veya mağduru fiziksel veya zihinsel olarak doğrudan veya dolaylı olarak zarar verme suçu kastı ile internet ve cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçlarını kullanarak zarar verme amaçlı saldırıların yapılmasıdır. Bilişim suçları kanunda suç olarak tanımlandığını belirtmiştik. Bilişim suçları Türk Ceza Kanunda “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında 243 ve 244. maddelerde düzenlenmiştir. Bilişim suçlarını belirli bir alanla sınırlamamız mümkün değildir çünkü internet dediğimiz teknolojinin bir sınırı yoktur. Sınırsız bir teknolojiyi kullanarak oluşabilecek suç ve suç tiplerini sınırlamak doğru olmayacaktır. Bilişim suçları olarak nitelendirdiğimiz suç tipleri sadece internetin hayatımıza girmesiyle hayatımıza giren suç tipleri ile olabileceği gibi daha öncesinden varlık gösteren bir suç tipinin internet ortamında gerçekleşmesiyle de bilişim suçları arasında nitelendirebiliriz. Örnek verecek olursak dolandırıcılık, taciz gibi Türk Ceza Kanununda internetten önceki dönemlerde de varlığını gösteren suç tipleri, internetin hayatımıza girmesi ile birlikte internet ortamında da gerçekleşebilir hale gelmiştir. İşte bu türden suç tiplerinde de internet ortamında gerçekleşmesinden dolayı bilişim suçu olarak nitelendirebiliriz. Bilişim suçlarını belirli bir alana sığdıramayacağımızdan bahsetmiştik. Bilişim suçlarının mağdurlarını da sadece toplumun bireylerinden oluşabileceğini söylemek yanlış olur. Bilişim suçlarının mağdurları; uluslararası örgütler, ülkeler, şirketler, idari kurumlar vb. olabilirler. İşte bu yüzden bilişim suçları ile mücadele herkesin bir sorunu haline gelmiştir. Bu suçlar ile mücadele boyutunda alınabilecek önlemler şu şekilde sıralanabilir: şirketinize ya da şahsınıza ait özel bilgilerinizin bulunduğu bilgisayarınız ile özel güvenlik önlemleri almadan internete bağlanmamak, bilgisayarın işletim sistemini devamlı güncel tutmak ve lisanslı virüs programları kullanmak alabileceğiniz önlemlerden bazıları olabilir. İnternet ortamında hiçbir zaman tam anlamıyla bir güvenliğin sağlanamayacağını bilmeniz gerekmektedir. İnternet ortamında her an bir siber saldırıya mağruz kalmanız mümkündür. Tanımadığınız kişilerden gelen dosyaları almayın ve dosyada göndermeyiniz. Tanıdığınız kişilerle dahi bu tür işlemleri yapmamaya dikkat ediniz. Çünkü tanıdığınız kişinin hacklenebileceği ihtimalini göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Daha öncesinden var olan suç tipleri internet ortamında gerçekleştiğinde bilişim suçu olarak nitelendirebileceğimizden bahsetmiştik. Bunlardan birisi de dolandırıcılık suçudur. İnternetin bu kadar yaygınlaşması ile birlikte hayatımıza online alışveriş kavramı yerleşti. Online alışveriş yaptığımız sırada sitenin güvenilir olup olmadığına dikkat etmeniz gerekmektedir. SSL sertifikası olmayan sitelerden alışveriş yaptığınız takdirde dolandırılabileceğinizi ve kart bilgilerinizin kopyalanması ile TCK’da tanımlı başka bir suç tipinin mağduru olabilirsiniz. Bilişim sistemine girme suçu, sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme ve değiştirme, banka veya kredi kartının kötüye kullanma, yasak cihaz ya da program kullanma TCK’da düzenlenen suç tipleridir. Bahsettiğimiz bu suçlardan birinin veya birkaçının mağduru olduğunuz takdirde suç duyurusu yapabileceğiniz farklı altarnetifler mevcuttur. Yasa dışı web sayfaları ile ilgili şikayetinizi 155@iem.gov.tr adresine bildirebilirsiniz veya şikayetçi olduğunuz konular ile ilgili elde edebileceğiniz tüm deliller ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunabilirsiniz.

 

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button