Single Blog Title

This is a single blog caption
istanbul Tazminat Avukatı 2019

Anlaşmalı Boşanma Avukatı ve Dava Süreci 2019

Anlaşmalı Boşanma Avukatı ve Dava Süreci

Anlaşmalı boşanma şartları sağlandığı takdirde çekişmeli boşanma davalarına göre boşanmanın daha kısa sürede karara bağlanması mümkündür. Son yıllarda artan boşanma davalarında, özellikle anlaşmalı boşanma davalarının ilk sırada yer aldığı gözlemlenmektedir. Evlilik sözleşmesi yaparak yapılan evlenmelerin artması boşanma sürecinin de bu anlaşma sayesinde kısa sürede tamamlanmasına neden olmaktadır. Anlaşmalı boşanma avukatı tarafından başlatılan boşanma aşamaları;

  • Taraflar arasında boşanma protokolü hazırlanır
  • Boşanma sonrasına ilişkin kararlar sözleşmede açıkça belirtilir
  • Protokol eşler arasında imzalanır
  • Boşanma dava dilekçesi, protokol vb. belgelerle mahkeme süreci başlatılır
  • Duruşma tarihi belirlenir
  • Duruşmada taraflar dinlenir, protokol onaylanır
  • Gerekçeli karar yazılır ve taraflara tebliğ edilir
  • Karar nüfus müdürlüğüne bildirilir

Anlaşmalı boşanma davalarında süreç genellikle bu şekilde işlemektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında sürecin en önemli kısmı eşlerin protokol üzerinden anlaşmaya varmalarıdır. Duruşma sırasında söz konusu protokolün mahkeme huzurunda ikrar edilmesi halinde boşanma kararı kısa sürede verilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında hakim tarafından çocuklara ilişkin zaman zaman protokol dışında karar verilebilmektedir. Protokolde velayete ilişkin çocukların menfaatine ters bir durumun olması halinde ilgili madde değiştirilebilir. Bu da davanın uzamasına neden olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Velayet

Boşanma davalarının en temel konularından biri çocukların velayetidir. Boşanma davalarının büyük bir bölümünün çekişmeli olarak sürdürülmesinde nafaka ve velayet iki önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında velayete ilişkin tüm konular yine avukat eşliğinde taraflarca belirlenir. Şayet bu konuda bir mutabakata varılamaması halinde dava çekişmeli boşanma davası olarak görülür. Protokolde velayet üzerinde anlaşmaya varılmış olsa bile mahkeme tarafından bu karar değiştirilebilir. Bu kararda temel unsur çocuğun/çocukların menfaatinin hangi eşte daha yüksek olduğudur.

Anlaşmalı boşanma sözleşmesi kapsamında nafaka, velayet ve eşya paylaşımına ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Avukat Ferhat Kule ile hazırlanan boşanma sözleşmelerinde https://ferhatkule.av.tr/ adresinde de belirtildiği üzere ilgili kanun ve tarafların durumu dikkate alınmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında avukat seçiminin önemi hem davanın kısa sürede sonuçlanması için hem de boşanma sonrası hakların korunması açısından oldukça önemlidir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button