Aile Konutu Davası

Aile Konutu Davaları

Aile konutu davaları, bir gayrimenkulün aile konutu olmasına karşılık diğer eşin onayı olmadan satılması veya 3.kişilerin yararına ipotek verilmesi durumlarında geçerlidir. Bu hallerde satışın iptal edilmesi, ipoteğin kaldırılması gibi işlemler aile konutu davaları kapsamında yürütülür. Eşlerin karşılıklı onayları olmadan bir diğer eş, aile konutu olan mülke ilişkin hakları kısıtlayamaz, kira sözleşmelerini feshedemez, devredemez.

Aile konutu davalarına ilişkin deliller

Nüfus kayıtları, tapu kayıtları, keşif, boşanma halinde boşanmaya ilişkin dava dosyaları, icra takibinin olması ya da ipotek paraya çevrilme talebi halinde icra dosyaları, tanık, ipotek senetleri, ipotek esnasında mülkün kıymetinin belirlenmesi halinde bunu belgeleyen ekspertiz raporu aile konutu davalarına ilişkin delillerdir.

SHARING OF PROPERTY AFTER DIVORCE IN NIGERIA

Taşınmaza aile konutu şerhi koydurma

Taşınmazın tapu sahibi bile olsa, diğer eşin onayı olmadan mülk satılamaz, üzerindeki haklar kısıtlanamaz. Öte yandan taşınmazın sahibi olmayan eş, tapu kütüğüne aile konutu açıklaması ekletebilir.

Aile konutu açıklaması olmayan taşınmazların satışı

Taşınmazın üzerinde herhangi bir aile konutu şerhi söz konusu değilse tapu sahibi eş tarafından mülk satılabilir. Devir işlemlerinde de tek yetkili tapu sahibi olmaktadır.

Aile konutunun sağladığı korumanın sona erme halleri

Boşanma ile sona eren evlilik hali bağlamında Medeni Kanun madde 194’ün verdiği koruma da sonlanmaktadır. Böylece her iki eşin onayına gerek görülmeden, eşlerden bir diğerinin gerçekleştirdiği tasarruf işlemleri gerçekleştirildiği an itibariyle geçerlilik kazanmaktadır.

Sıklıkla karşılaşılan hatalar

  • Taraf oluşturmadan noksan hasımla yargılamanın yürütülmesi
  • Maktu harçla karara bağlanması
  • Aile mahkemesinin davayla ilgilendiğinin yazılmaması temel bozma sebepleri olarak sıralanabilir.

 

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button