Single Blog Title

This is a single blog caption

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Resmi Gazete’de yayımlanan 418 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte yabancıların bazı şartları yerine getirmesiyle Türk vatandaşlığını kazanabilmeleri sağlanmıştır. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20. maddesi, Türk vatandaşlığının yatırım yoluyla kazanılması için sınırlı bir şekilde olmak üzere birtakım yatırım şartları düzenlenmiş bulunmaktadır.

Türkiye’de yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için öncelikle yönetmelikte belirtilen yatırım şartlarından birinin yerine getirilmesi ve ilgili kurumdan Uygunluk Belgesi’nin alınması gerekmektedir. Bu belge, yatırımcının yatırımını yapıp yapmayacağını değerlendiren bir belgedir ve yatırım yapılıp yapılmadığına ilişkin bir onay içerir. Daha sonra, 6458 sayılı Kanun’un 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca kısa dönem ikamet izni alınır. Bu ikamet izni, yatırımcının Türkiye’de kalacağı süre boyunca geçerli olacak bir izindir. Son olarak, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması için başvuru yapılır. Bu başvuru, yatırımcının Türkiye’de yaptığı yatırımın yerine getirilmesini ve diğer şartların yerine getirilmesini değerlendirecek olan bir kurum tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

Türkiye’de yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yönetmelikte belirtilen yatırım şartlarından birinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu yatırım şartları arasında sırasıyla aşağıdaki maddeler bulunmaktadır:

 • Minimum 250 bin Amerikan doları değerinde bir taşınmaz satın almak ve bu taşınmazın 3 yıl satılmayacağına dair tapu kaydı üzerine şerh koydurmak
 • Minimum 500 bin Amerikan doları değerinde sermaye yatırımı yapmak
 • Minimum 250 bin Amerikan doları değerinde kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş bir yapı için 3 yıl satılamayacağı ve devredilemeyeceği yönünde bir maddeyle birlikte satış vaadi sözleşmesi yapmak
 • Ülkemiz sınırları içerisinde 50 kişilik istihdam sağlayan bir yatırım yapmak
 • Türk bankalarına 3 yıl çekmeme şartıyla minimum 500 bin Amerikan doları yatırmak
 • Devlet borçlanma araçlarını minimum 500 bin Amerikan doları karşılığında 3 yıl satmamak ya da devretmemek şartıyla satın almak
 • Minimum 500 bin Amerikan doları değerinde gayrımenkul ya da girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı satın almak ve 3 yıl elden çıkarmayacağını taahhüt etmek

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen bir kişinin, yukarıda belirtilen yatırım şartlarından birini yerine getirerek Uygunluk Belgesi’ni alması gerekmektedir. Daha sonra, Türk vatandaşlığı başvurusu yapılarak yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılır.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu yapılırken gerekli olan belgeler şunlardır:

 • Başvuru formu: Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu yapılacak olan kişinin, başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Bu form, genellikle Türkiye’deki Ticaret Müşavirlikleri tarafından verilir veya internet üzerinden indirilebilir.
 • Kişinin vatandaşı olduğu ülkeden alacağı kimlik belgesi: Başvuru yapılacak olan kişinin, vatandaşı olduğu ülkeden alacağı kimlik belgesi (pasaport gibi) gereklidir.
 • Kişinin evli olması halinde evlilik cüzdanı, eşinin ve 18 yaşın altındaki çocuklarının kimlik belgesi: Başvuru yapılacak olan kişinin evli olması halinde, evlilik cüzdanı ve eşinin ve 18 yaşın altındaki çocuklarının kimlik belgesi gereklidir.
 • Ailenin tüm fertlerinin vesikalık fotoğrafı: Başvuru yapılacak olan kişinin, ailenin tüm fertlerinin vesikalık fotoğrafını da eklemek gerekmektedir.
 • Doğum belgesi: Başvuru yapılacak olan kişinin doğum belgesi gereklidir.
 • Kişinin boşanmış ya da dul olması halinde durumu gösteren resmi belge: Başvuru yapılacak olan kişinin boşanmış ya da dul olması halinde, durumunu gösteren resmi bir belge de eklemek gerekmektedir.
 • İkamet izin belgesi ya da turist vizesi: Başvuru yapılacak olan kişinin, Türkiye’de bulunan bir ikamet izin belgesi ya da turist vizesi olması gerekmektedir.
 • Kişinin eşi ya da yakınları arasında Türk vatandaşı olması halinde bu kişilerin kimlik fotokopileri ve ikamet adresleri:

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen bir yabancı yatırımcının öncelikle Ticaret Müdürlüğü aracılığıyla yönetmelikte belirtilen yatırım şartlarından birini yerine getirip Uygunluk Belgesi’ni alması gerekmektedir. Bu belge, yatırımcının yatırımını yapıp yapmayacağını değerlendiren bir belgedir ve yatırım yapılıp yapılmadığına ilişkin bir onay içerir. Daha sonra, yatırımcı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne (NVİGM) başvurusu yapar. Ancak, NVİGM yalnızca denetleyici bir kurumdur ve başvurunun kabulü için Cumhurbaşkanı onayı gerekmektedir. Bu nedenle, başvurunun incelenmesi ve sonuçlandırılması için NVİGM tarafından bir rapor hazırlanır ve bu rapor Cumhurbaşkanı’na sunulur. Başvuru kabul edilirse, yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığına geçiş işlemini tamamlar ve Türk vatandaşı olur.

Esasında; Türk vatandaşlığı kazanmanın şartları arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil etmemek: Kişinin, Türkiye’de yaşayabilmesi için gerekli olan millî güvenlik ve kamu düzeni koşullarını sağlaması gerekmektedir.
 • Türk Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20. maddesinde belirtilen şartlardan birini taşımak: Yönetmelik’te belirtilen yatırım şartlarından birini yerine getirmek gerekmektedir.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni almak: Kişinin Türkiye’de ikamet edebilmesi için ikamet izni alması gerekmektedir.

Bu şartların yerine getirilmesi halinde, kişi Türk vatandaşlığına geçiş işlemini tamamlar ve Türk vatandaşı olur.

Son olarak belirtmek gerekir ki;  yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma imkanını kullanan bir kişinin eşi ve çocukları da otomatik olarak Türk vatandaşlığına geçiş yapmaktadırlar. Bu durum, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan bir kişinin eşi ve çocukları için bir istisnadır. Bu istisna, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan bir kişinin aile üyelerine uygulanmaktadır. Bu nedenle, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan bir kişinin eşi ve çocukları da otomatik olarak Türk vatandaşlığına geçiş yapmaktadırlar.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button