Single Blog Title

This is a single blog caption

Aile İkamet İzni

Aile İkameti Nedir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda düzenlenmiş aile ikameti, yabancı kişilere tanınmış olan, kişinin ailevi bağı bulunduğu destekleyici kişi sayesinde aldığı kısa dönem ikamet iznidir.

Kimler Alabilir, Kimler Alamaz?

Öncelikle aile ikamet izni için bakılması gereken, destekleyici kişi denilen aile mensubunda aranan şartlardır. Destekleyici kişi; Türk vatandaşı, ikamet iznine sahip yabancı kişi, mülteci veya ikincil koruma statüsüne sahip yabancı kişilerden birisi olması gerekir.

Bu statülerden kısaca bahsetmek gerekirse, Türk vatandaşlığında kişinin uyruğunun Türk olmasıyla sonradan vatandaşlık kazanması arasında aile ikamet izni alınması bakımından fark yoktur. Mülteci denilen statü, Avrupa Konseyi üyesi ülkelere tanınmış özel bir statüdür. Avrupa Konseyi üyesi olmayan ülkeler bakımındansa şartlı mültecilik statüsü mevcuttur. Fakat örneğin Suriye iç savaşı gibi kitlesel göç durumlarında şartlı mültecilik statüsü verilmez. Aynı durum ikincil koruma statüsü için de geçerlidir yani kitlesel göç durumlarında bu statü sahibi olmak mümkün değildir. Mültecilik ve ikincil koruma statüsü, ancak ferdi olaylar bakımından geçerlidir.

Bu şartları sağlayan destekleyicinin;

 • Yabancı eşine,
 • Kendisinin veya eşinin ergin olmayan çocuğuna
 • Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna, 3 yılı aşmamak kaydıyla verilebilir. Ancak ikamet izni süresi, hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

Burada dikkat edilmesi gereken, kişinin yabancı ülkede birden fazla kişiyle evli olması durumunda, eşlerden yalnızca birisi için aile ikamet izni alınabilir. Ancak diğer eşlerinden olan çocuklarına da aile ikamet izni alınması mümkündür.

Başvuru Süreci:

Başvuru süreci iki aşamalıdır. İlk olarak ön başvuru dediğimiz, e-ikamet.goc.gov.tr sitesinden bir başvuru yapılmalıdır. Belgelerin eksiksiz ve tam olması, şartların da uygun olması halinde yabancının ikamet ettiği ildeki Göç İdaresi’nden randevu alınarak diğer işlemler gerçekleştirilir. Yabancı kişi, vize veya vize muafiyeti süresini aşmadan başvuru yapmalıdır. Vize muafiyetiyle Türkiye’de kalma süresi 90 gündür.

Başvuru için ülkeden ülkeye değişen bir harç alınmaktadır. Ayrıca yabancı sağlık sigortası gideri, çeşitli noter giderleri ve başvuruyla alakalı diğer masraflar da mevcuttur. Başvurunun sonuçlanması için gereken süre yoğunluk durumuna göre değişkenlik göstermektedir.

Gerekli Belgeler:

Başvuruda Bulunanın Kendisinden;

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin fotokopisi ( Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)
 • Dört adet biometrik fotoğraf ( Son 6 ay içinde çekilmiş, beyaz fonlu)
 • İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir makbuz
 • Evlilik cüzdanı veya evli olduğunu gösterir belge ( Belgenin aslı randevu günü yanınızda bulunmalıdır.)

Başvuruda bulunan çocuk ise ayrıca;

 • Belgelerden anne-baba tespit edilemiyorsa onaylı doğum belgesi
 • Velayet ortaksa diğer ebeveynin vereceği onaylı muvafakatname, boşanmışlar ise onaylı velayet belgesi
 • Ebeveynlerden biri ölmüşse onaylı ölüm belgesi

Destekleyiciden; (Başvuruda hazır bulunmalıdır)

 • Kimlik kartı

-Yabancı ise;

 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belge
 • İkamet/çalışma izni belgesi, mavi kart, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgeleri

Ayrıca;

 • Kalınacak sürede yeterli maddi imkana sahip olduğunu gösterir belge
 • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası
 • Adli sicil kaydı ( Son beş yıldır Türkiye’de ikamet ediliyorsa Türk adli makamlarından/e-devlet sisteminden; son beş yıldır Türkiye’de ikamet edilmiyorsa kendi ülke makamlarından alınmalıdır.)
 • Adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (Destekleyici vatandaşsa Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, değilse Yerleşim Yeri Belgesi)
 • Kalınacak yeri gösterir belge (Kendi evinizde kalıyorsanız, tapu fotokopisi, kirada kalıyorsanız kira sözleşmesinin noter onaylı örneği, üçüncü kişinin yanında kalıyorsanız yanında kaldığınız kişinin noter onaylı taahhüdü)

 

 

Aile İkamet İzni Sahipleri Çalışabilir mi?

Bu ikamet izni, yabancı kişinin çalışması için yeterli değildir. Ayrıca bu ikamet izniyle beraber çalışma izni belgesi de alması gerekir. Fakat çalışma iznine sahip olmadan, yalnızca aile ikamet izniye çalışma hakkına sahip olabilmek için, İstisnai Çalışma İzni sahibi olmak gerekir. Bu izinse belirli niteliğe sahip olanlar (Eğitim seviyesi yüksek nitelikli işgücü), Türk soylu olduğu bilinen yabancılar, AB üyesi ülke vatandaşları, Türkiye’ye yapacağı yatırım sebebiyle nitelikli yatırımcı sayılanlar, bilimsel-sportif-sanatsal başarısı olan yabancılar, geçici korumaya sahip-şartlı mülteci- vatansız yabancılar gibi istisnai durumlardır.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button