Single Blog Title

This is a single blog caption

Yabancılar Hukuku Avukatı İstanbul

İstanbul’daki hukuk büromuz deneyimli ekibiyle Yabancılar Hukuku alanında hizmetler vermektedir. Yabancılar hukukunun konusunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bireylerin hukuki işlemleri oluşturmaktadır. Bir başka deyişle yabancılar hukuku vatandaşlık anlamında bağı bulunmadığı ülkede bulunan bireyin hukuki durumunu inceleyen hukuk dalıdır.

Yabancılar Hukukunda Avukat İhtiyacı

Yabancılar Hukuku, oldukça geniş bir alana hitap eden bir hukuk dalıdır. Bir Yabancılar Hukuku Avukatının  hem uluslar arası anlaşmalara ve hukuk dallarına hem de iyi bir yabancı dil kabiliyetine sahip olması gerekir. Başka bir deyişle, tamamıyla yabancı olduğu bir ülkeyle hukuki anlamda çıkmaza giren bireyin ya da Türkiye’yle vatandaşlık bağı olmayan bir bireyin burada yaşadığı hukuki sorunlarda tabi olarak zamanaşımları, prosedürler, evrak takibi bakımından bilirkişiye ihtiyacı olacaktır.

 

Yabancılar Hukuku’nda Uzman Avukat Desteği

Yabancılar hukuku, Türkiye’de  vatandaşlık anlamında bağı olmayan bir bireyin haklarını ve hukuki ilişkilerini konu edinen hukuk dalıdır. Bir Yabancılar Hukuku Avukatı doğru ve güvenilir hizmet sunabilmesi için Milletlerarası Anlaşmalara hakim olması gerekmektedir.  Öte yandan Avrupa Birliği Hukuku, İltica Hukuku, Uluslar arası Göçmen Hukuku gibi hukuk dallarında da müvekkiline çokyönlü perspektiften bakabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğu takdirde yardımcı olabilecektir.

 

İstanbul’da Yabancılar Hukuku Deneyimli Avukat Desteği

Metropol kent İstanbul turizm, diplomatik, ticari yönden dünyanın gözde kentlerindendir. Dolayısıyla Türkiye’nin uluslararası sahalarda adından bahsettiren İstanbul çokkültürlülük yönüyle gerek iş gerekse yatırım anlamında yabancıların ilgi odağındadır. Dolayısıyla İstanbul’da konumlanmış büromuz engin ve geniş vizyonuyla gerek erişim gerekse deneyim anlamında güncel mevzuat ve uygulamalara hakimiyetiyle aktif olarak hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Yabancılar Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar? Yabancılar Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

  • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izin, oturma izin uzatım başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını iktisap etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığından yetkili makam kararıyla çıkmak isteyen şahısların başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi başta olmak üzere, Gayrimenkul ve Miras Hukukuna ilişkin davalar,
  • Türkiye’de iltica, geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci ve mülteci statülerine ilişkin hukuki süreçler
  • Yabancıların Evlilik, Boşanma Velayet işlemleri
  • Yabancıların Türk iş insanlarıyla yatırım, ortaklık, sözleşme işlemleri aşamasında ya da anlaşmazlık hallerinde arabuluculuk ve danışmanlık hizmetlerinde Yabancılar Hukuku Avukatına ihtiyaç duyulmaktadır

 

Bu konuda daha fazla bilgi almak isterseniz büromuzun uluslararası hukuki süreçlerde deneyimli ekibinden danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button