Single Blog Title

This is a single blog caption

Vergi Suçları

VERGİ SUÇLARI

Vergi Usul Kanunu kapsamında 3 tip suçtan bahsedebiliriz:

  1. Usulsüzlük suçları
  2. Vergi ziyaı
  3. Kaçakçılık

Aşağıda bu suçlar teker teker incelenecektir:

USULSÜZLÜK SUÇLARI

Bu suçun oluşabilmesi için vergi kanunlarının kural koyduğu şekil ve usule aykırı olarak hareket edilmesidir. Kanunda suçun derecesine göre cezalar gruplandırılmıştır. Buna göre,

  • Derece Usulsüzlükler

-Vergi ve harç beyannamelerinin zamanında verilmemiş olması

-Tutulması mecburi defterlerin tutulmamış olması

-Defter kayıtlarının, inceleme yapılması mümkün olmayacak şekilde tutulmuş olması

-İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi

-Tasdik edilmesi zorunlu olan defterlerin tasdik edilmemesi (1 ay içinde yapılmazsa tasdik edilmemiş sayılır)

-Diğer ücretler üzerinden alınan gelir vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemesi

-Çiftçiler tarafından 245. madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete müddetinde icabet edilmemesi

  • Derece Usulsüzlükler

-Ekim ve sayım beyanlarının zamanında veya kanundaki bilgileri verecek şekilde doğru yapılmaması

-Vergi kanunlarında yazılı bildirimlerin zamanında yapılmamış olması (işe başlama bildirimi hariç)

-Vergi karnesinin süresinin sonundan itibaren 15 gün içerisinde alınmaması

-Tasdik edilmesi zorunlu olan defterlerin, süresinin sonundan itibaren 1 ay içinde yapılmış olması

-Vergi beyannameleri, bildirimler vb.nin kanunda belirtilen şekil vb. kurallara uygun yapılmaması

-Hesap ve muamelelerin doğruluğunu tehlikeye atmayacak şekilde bazı evrakların bulunmaması veya ibraz edilmemesi

Yukarıda sayılan suçların Vergi Usul Kanunu’nun 353. Maddesinden itibaren cezalandırma şartları ve neticeleri sayılmıştır.

 

 

MÜKELLEF

 

1.      DERECE USULSÜZLÜKLER 2.      DERECE USULSZÜLÜKLER
 

SERMAYE ŞİRKETLERİ

 

 

700 TL

 

370 TL

 

SERMAYE ŞİRKETLERİ DIŞINDA KALAN BİRİNCİ SINIF TÜCCAR VE MESLEK ERBABI

 

 

 

 

420 TL

 

 

 

210 TL

 

İKİNCİ SINIF TÜCCARLAR

 

 

210 TL

 

95 TL

 

YUKARIDAKİLER DIŞINDA KALIP BEYANNAME USULÜYLE GELİR VERGİSİNE TABİ OLANLAR

 

 

 

 

95 TL

 

 

 

55 TL

 

KAZANCI BASİT USULDE TESPİT EDİLENLER

 

 

 

55 TL

 

 

26 TL

 

GELİR VERGİSİNDEN MUAF ESNAF

 

 

 

26 TL

 

 

15 TL

 

2.VERGİ ZİYAI SUÇU:

Vergi oluştuğu halde, vergi yükümlüsünün borcunu vergi dairesine eksik bildirmesi veya hiç bildirmemesiyle ortaya çıkar. Defter tutmamak,  belirli sürelerde beyanname vermemek gibi suçlar bu kapsamdadır. Ayrıca mükelleflerin şahsi ya da ailevi durumları hakkında yanlış bilgiler vermeleri de bu kapsamdadır.

Bu suçlar devleti gelir kaybına uğratmakta, ayrıca kişi kendi yükümlülüklerine de aykırı davranmaktadır. Bu suçu işleyenlere ziyaa uğratılan verginin bir katı kadar ceza kesilir. Eğer kaçakçılık suçlarına giren bir fiil ile vergi ziyaı oluşturulduysa ceza üç kat artırılır.

Yine kaçakçılık suçlarını da içeren bir fiille vergi ziyaı oluşturulduysa hapis cezası da söz konusu olabilir.

3.KAÇAKÇILIK SUÇLARI:

Vergi Usul Kanunu madde 359 düzenlemesine göre; tutulması, düzenlenmesi, ibrazı zorunlu olan belge, evrak, defter vb.nin usulüne uygun şekilde yapılmaması, yok edilmesi, hile yapılması vergi kaçakçılığı suçunu oluşturur.

  • Defter, kayıtlarda hile yapanlar
  • Defter, kayıtları gizleyenler veya yanıltıcı şekilde sunanlar
  • Defter, kayıtlarda sahtecilik
  • Çift defter tutanlar

örnek olarak verilebilir.

Eğer suçu işleyen kişi hakkında verilen hapis cezası 1 yılın altındaysa ve gereken diğer şartları da sağlıyorsa verilen ceza adli para cezasına çevrilebilir. Bunun dışında, hükmolunan hapis cezası çektirilmek zorundadır.

Kaçakçılık suçlarına dair zamanaşımı süreleri işlenen suça göre çeşitlilik göstermektedir. Sahte hesap açılması, defter/kayıtlarda hile yapılması, yanıltıcı belge sunulması gibi hallerde sayılan işlemlerin yapıldığı tarihte zamanaşımı süresi sayılmaya başlar. Yine, belgelerin yok edilmesi yönündeki fiillerde de bu fiilin gerçekleştiği tarihte zamanaşımı süresi başlar. Zamanaşımı süresi, bu tarihlerden itibaren 8 yıldır.

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button