Trafik Kazası Tazminat Davalarında Kusur İncelemesi

Trafik Kazalarında Kusuru Belirleyen Bilgi ve Belgeler

Trafik kazaları tazminat davalarında, hakimin gerekli gördüğü durumlarda kusurun tespiti açısından bilirkişi görevlendirilebilmektedir. Bu noktada dilekçe ve ilk itiraz süreci aşıldıktan sonra ön incelemesi bitirilmiş davalarda tüm tarafların delillerini sunması sonrasında bilirkişi, aşağıda sıralanan belgeler ve sundukları bilgilerden hareketle inceleme ve değerlendirme sürecine başlayacaktır;

 • Kaza tutanakları
 • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma dosyasındaki belgeler
 • Ceza mahkemesi dosyasındaki belgeler ve duruşma tutanakları
 • Taraf tanıkları
 • Olay Yeri Krokisi / fotoğrafları
 • Olay Yeri Delilleri
 • Adli incelemeler
 • Kamera / takometre, GPS tespitleri
 • Adli tıp incelemeleri
 • Mühendislik incelemeleri
 • Yol incelemeleri
 • Hava durumu incelemesi
 • Zaman değerlendirmesi

Yukarıda sıralanan belgeler ve bilgi içeriklerinden de anlaşılacağı üzere, trafik kaza tazminat dava süreçlerinde, taraflar tutanaklarda yer almayan ya da hatalı ifade dilen durumlarda yeni deliller sunabilmektedir. Nitekim kaza tutanağında hatalı gösterilen yol veya hava durumu buna örnek gösterilebilir. Öte yandan krokide hatalı yansıtılmış yol işaretleri, geçitler, park yerleri de mevzu bahis olabilir. Dolayısıyla tüm bu detayların tüm tarafların iddiaları da dikkate alınarak incelenebilmesi için; Trafik şubelerine, Karayolları idaresine, Belediyelere, il trafik komisyonlarına yazılar yazılarak gerekli belge ve bilgiler biraraya getirilerek süreç değerlendirilmelidir.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button