Trafik Kazaları ve Bilirkişi Raporlama Süreci

TRAFİK KAZALARI VE BİLİRKİŞİLİK

Taşıt kullanım oranı her geçen gün artan nüfusla eş yönde ilerlemekte. Trafikte bilinçli veya bilinçsiz pek çok kullanıcı varken kazalarda kaçınılmaz olmaktadır.

Trafik kazalarına ilişkin dava ve adli soruşturma süreci titizlik ve yoğun çalışma gerektirir. Bu süreçte; kaza öncesi aracın hızı, çarpma/ çarpışma yönü, olaya karışan araç ve yayaların olay anındaki konum, hareket ve davranışları, trafik kurallarına uyumları, frenaj, kaza, intihar, cinayet olasılıkları, aracı kullanan kişinin kim olduğu, kazaya ya da ölüme neden / katkısı olan herhangi bir hastalık ya da ilaç, alkol, vb. faktörler, mal-praktis, ölüm sebebi, illiyet bağı benzeri birçok açıdan farklı savlar sık sık meydan gelir.

Yola, araca ve insana ait olası ve görünen tüm bileşenlerin kazayı takiben ayrıntılı ve sistematik olarak ortaya konması, süreçte ortaya çıkan pek çok sorun karşısındaki nesnel yorumun da temel dayanak noktasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, olay yeri incelemesi, aracın teknik/mekanik incelenmesi, yara dokümantasyonu, ölümle sonuçlanan durumlarda ölüm sonrası prosedürler sistemli şekilde sürdürülmeli ve sağlanan veri bir bütün olarak ele alınmalıdır. Gerek sigorta şirketlerinin yaralanma ya da ölümle sonuçlanan trafik kazaları ile ilgili adli soruşturmalara ve davalara profesyonel bakış açıları ile müdahil olmaları, gerekse Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 67/6. maddesi ile savunmaya tanınan “uzmanından bilimsel mütalaa alma hakkı” kapsamındaki uygulamaların artması ile trafik kazasına karışan araçların mekanik ve teknik değerlendirmeleri daha profesyonel ekipler tarafından yapılmaya başlanmıştır. olayı takiben elde edilen bilgi, olay yerine gelen trafik polisleri tarafından tutulan kaza tespit tutanağı içeriği ile sınırlı kalmaktadır.

Kaza öncesi araç hızları ile ilgili çalışmalar, yaralı veya cesedin yaralanma şekli ve ciddiyetinden ziyade olay yeri ve araçta bulunan bulguların ve değişikliklerin yorumlanmasına dayanır. Bugün en güvenilir hız tespiti; trafikte çeşitli marka ve model araçların yükseklik, yükseklik, genişlik, tampon yüksekliği, ağırlıkları gibi pek çok teknik bilgiyi içeren kaza esnasında meydana gelen değişiklikleri girerek mekanik ve matematiksel modeller bazında hesaplamalar yapan PC Crash, CARAT, vb. yazılımlar dünyada yaygındır. Ancak ülkemizde CARAT vb yazılımlara benzer uygulamalar bulunmamaktadır. Öte yandan yaralanma örneklerinin; kazanın oluşması ve yaralanma mekanizması, araçtaki bireyin yeri, aracı sürenin kim olduğu, yayanın hareket edip etmediği, araçla temas noktası, aracın fren yapma durumu benzeri birçok soruya cevap verebilecek özelliklere sahip olabileceği bilinmektedir.

Kaynak: Özdemir, Çağlar (2011).Trafik Kazaları ve Bilirkişilik. Birinci Basamakta Adli Tıp

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button