Trafik Kazaları Kusur Tespiti

TRAFİK KAZALARI KUSUR TESPİTİ

Trafik kazaları meydana geldiğinde kusur incelemeleri, hem dokümantasyon hem de eylem açısından titiz bir araştırmak gerektirir. Eylemlerin yalnızca kanun, yönetmelik, tüzük ve birtakım belli kurallara uygunluk açısından incelemesi eksik kalacakken; davranış ve eylemlerin doğurduğu zararlara odaklanmakta yeterli olmayacaktır. Nitekim bir davranış veya eylem kurallara aykırı iken; zarar bu eylem sonucunda medyana gelmemişse zarar ve eylem arasında nedensellik ilişkisi kurulamadığından kurallara aykırı davranan birey, zarardan sorumlu tutulmamaktadır.

Bilirkişi Kusur İncelemesi

Uygulamada bakıldığında kusur incelemesinin yalnızca dokümantasyonla sınırlı kalan vakalara sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu durumda bilirkişi, eylemin sadece trafik kurallarına uygunluğuna yönelik inceleme yapmakta; davranış ve eylemle zarar arasındaki ilişkiyi gözardı edebilmektedir.

Tazminat Belirlenirken Kusur-Zarar Bağı

Bir tazminat davasında kusurun bir “zarara” neden olduğu kanıtlanmalı; başka bir anlatımla, “kusur” ile “zarar” arasında uygun nedensellik bağı kurulabilmelidir. Bu bağ kurulduktan sonradır ki, kusurun “derecesini” öteki deyişle “kusur oranını” belirleme aşamasına gelinecektir.

Kusur Oranı Belirlenmesi

Trafik kaza dava süreçleri kusur ve tazminat oranlarının belirlenmesi açısından çeşitli incelemelere tabi tutulmaktadır. Ancak pratikte tazminat kapsamı ve miktarının tespitinde öncül faktörlerden kusur incelemesi ve oranın belirlenmesi sürecinin etkin yönetilmediği söylenebilir. Nitekim bazı kusur inceleme süreçlerinde yeteri kadar araştırma yapılmadığı takdirde değerlendirmelerde hatalı kanıya varıldığı vakalar olabilmektedir. Ancak bu hatalı yargı, haksız eylem sonucu zarara uğrayan davacıların davalıdan talep edeceği “tazminat miktarının” hatalı kusur oranına göre belirlenmesi sebep olur. Dolayısıyla tazminatın ödenmesi ya da reddedilmesi durumu; trafik kazası sonrası yapılacak kusur inceleme oranına bağlıdır. Ayrıca fazla tespit edilen kusur tazminat miktarının yükselmesine; yeterli tespit edilmeyen kusur oranıysa tazminat miktarının düşük belirlenmesiyle sonuçlanacaktır.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button