Single Blog Title

This is a single blog caption

Tenkis Davası

Hukukumuzda Türk Medeni Kanununa göre bazı yasal mirasçılar saklı paya sahip olup miras bırakan tarafından söz konusu saklı paylı mirasçıların kanunda belirtilen oranlardaki saklı paylarını ihlal edecek şekilde tasarrufta bulunması hukuken caiz görülmemektedir. Bu nedenden dolayı saklı paylı mirasçılar murisin saklı paylara tecavüz edecek şekilde tasarrufta bulunması halinde söz konusu ihlalin giderilebilmesi için tenkis davası açabilmektedirler. Bu dava, miras bırakanın ölümünden sonra, mirasın paylaştırılması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözülmesi amacıyla açılır. Miras hukukunda gündeme gelen bu davanın doğabilmesi için miras bırakanın ölümü gerçekleşmelidir. Muris sağ olursa bu davanın açılması mümkün değildir. Olağan yaşamda mal kaçırma olarak da adlandırılan durum olursa tenkis davası açılabilecektir.

Miras hukukunda, yasal mirasçılık ve saklı pay mirasçılığı önemli kavramlardır. Miras bırakanın kanunda belirtilen orandaki miras paylarına müdahale edemeyeceği ve sınırlı sayıda sayılmış olan mirasçılara saklı paylı mirasçılar, kanunen korunan miras paylarına ise saklı pay denilmektedir. Ancak miras bırakan tarafından özel olarak belirtilen kişiler de saklı pay sahibi mirasçı olarak tayin edilebilir.

Türk Medeni Kanunu’na göre, saklı pay sahibi mirasçılar şunlardır:

  1. Eş: Eşler arasında miras bırakılması durumunda, eşlerden birinin ölümünden sonra kalan eş saklı pay sahibi mirasçıdır.
  2. Çocuklar: Çocuklar, miras bırakılması durumunda saklı pay sahibi mirasçıdır.
  3. Annesi ve babası: Annesi ve babası, miras bırakılması durumunda saklı pay sahibi mirasçıdır.
  4. Kardeşler: Kardeşler, miras bırakılması durumunda saklı pay sahibi mirasçıdır.

Medeni Kanunu’na göre tenkis davasını yalnızca saklı paylı mirasçılar açabilirler. Tenkis davası, her saklı pay sahibi mirasçı diğerlerinden bağımsız olarak açabilir. Bu nedenle, saklı pay sahibi mirasçılar, diğer saklı pay sahibi mirasçıların dava açıp açmamalarına göre hareket etmezler ve kendi haklarını koruma amacıyla tenkis davası açabilirler. Bu dava, sadece saklı pay sahibi mirasçılar tarafından açılabilir ve diğer mirasçıların da katılımına izin verilir.

Tenkis davasında, davalı taraf miras bırakan tarafından saklı paylı mirasçıların kanunen korunan miras paylarına halel getirecek şekilde tasarrufta bulunmak suretiyle kazandırmada bulunulan kişidir. İhlal suretiyle kazandırmada bulunulanın üçüncü bir kişi olmasına gerek yoktur, mirasçılardan birisi de olabilir.

Tenkis davas, mirasçıların saklı paylarının ihlal edildiklerini öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde açılmalıdır. Ancak vasiyetnamenin açılma tarihinin ve diğer tasarruflarda mirasın açılma tarihinin üzerinden on yıl geçmesiyle dava açma hakkı düşmektedir. Bu süre hak düşürücü süre olup hakim tarafından re’sen (kendiliğinden) dikkate alınacaktır.

Eğer borçlu iflas etmişse, iflas masası da bu davayı açma hakkına sahiptir. Bu, borçlu için bir tür son çare olarak kullanılır ve iflas masası açıldığında, borçlunun tüm varlıkları iflas masası tarafından yönetilir ve borçları ödenir. Bu sırada, borçlu iflas masasının yönetiminde bulunur ve iflas masası, borçlunun mal varlığını ve gelirlerini yönetir. Borçlarınızı ödemek için elinizde yeterli miktarda para olmadığında veya borçlarınızı ödemek için gereken parayı kazanamadığınızda, iflas masası dava açma hakkına sahip olacaktır. Bu hakkı kullanmak, borçlarınızı ödemek için gereken parayı kazanmanızı veya mal varlığınızı satarak paraya çevirmeyi gerektirir.

Alacaklılar ve iflas masası, saklı paylı mirasçıya tenkis davası açmak için bir süre verilebilir ve eğer saklı paylı mirasçı bu süre içinde borçları ödemezse, tenkis davası açılabilir.

Tenkis davası, borçlunun mirasından tahsil edilebilecek varlıkların tespiti amacıyla açılan bir davadır. Tenkis davası, alacaklıların borçlarını ödemek için borçlunun mirasından tahsil edilebilecek varlıkların tespiti amacıyla açılabilir. Bu, saklı paylı mirasçının borçları ödemek için borçlunun mirasından tahsil edilebilecek varlıkları kullanmasını gerektirir.

Tenkis davası açmak, borçları ödemek için elinizde yeterli miktarda para olmadığında veya borçlarınızı ödemek için gereken parayı kazanamadığınızda mümkündür. Bu durumda, tenkis davası açılır ve borçları ödemek için borçlunun mirasından tahsil edilebilecek varlıklar kullanılır. Bu davayı aynı zamanda saklı paylı mirasçının alacaklıları da açabilecektir.

Saklı paylı mirasçının alacaklıları da tenkis davası açabilirler, ancak bunun için öncelikle mirasçının bu davayı açmamış olması ve hakkında aciz vesikası olması gerekmektedir.

Aciz vesikası, bir kişinin mal varlığını yönetme yetkisi olmadığını gösterir. Eğer saklı paylı mirasçı hakkında aciz vesikası varsa, bu durumda alacaklılar tenkis davası açabilirler ve borçları ödemek için saklı paylı mirasçının mirasından tahsil edilebilecek varlıklar kullanılabilir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button