Single Blog Title

This is a single blog caption
Tazminat davası İstanbul

Tazminat Davaları ve Tazminat Avukatının Önemi 2019

Tazminat Davaları ve Tazminat Avukatının Önemi

Manevi tazminat örnekleri incelendiği zaman avukatlık hizmetinin bu tip davalardaki önemi ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir nedenle taraflardan birinin maddi veya manevi zarara uğraması sonucunda hukuk sistemimiz tazminat davalarının açılmasını ön görmektedir. Birçok farklı konuda tazminat davası açmak mümkündür. Hukuka aykırı bir eylem ya da işlemin zarara yol açması tazminat davalarının temelini oluşturmaktadır. Bu işlem veya eylemler sonucu kişinin uğradığı zarar ve duyduğu üzüntü için maddi veya manevi tazminat davaları açılabilir.

Maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki farklı başlık altında incelenen tazminat davaları, konuya göre ayrı ayrı açılabileceği gibi birlikte de açılabilmektedir. Ticari nitelik taşımayan tazminat davaları için görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olarak belirlenmiştir. Ancak, söz konusu tazminata konu olayın niteliğine göre farklı mahkemelerde davanın görülmesi mümkündür. Tazminat avukatı tazminat davalarının en kilit noktasıdır. Hakların doğru savunulması ve mağduriyetin mahkemeye ispatı için avukatın uzmanlığından yararlanılması gerekmektedir.

Hangi Durumlarda Tazminat Davası Açılabilir?

Tazminat davalarının kapsamı hukuk sistemimiz içinde oldukça geniş bir yere sahiptir. Tazminat davalarının özellikle son yıllarda en çok; işten çıkarılma, kıdem tazminatı, hakaret, trafik kazaları vb. durumları için açıldığı gözlemlenmektedir. Hukuki bir ilişkinin ortaya çıkmasından itibaren söz konusu ilişkinin doğurduğu zararların karşılanması adına her konuda tazminat davası açılabilir. Bu noktada asıl önemli unsur avukat tercihinin doğru yapılmasıdır. Avukat Ferhat Kule ile https://ferhatkule.av.tr/ adresi üzerinden iletişim kurarak dava türleri ve tazminata ilişkin danışmanlık hizmeti almanız gerekmektedir.

Tazminat davalarına yönelik hukuk büromuz tarafından verilen hizmetler kapsamında başlıca davalar;

  • İş kazasından kaynaklanan tazminat davaları
  • Sözleşme ihlali tazminat davası
  • Trafik kazası, yaralanma, yanlış tedavi vb. için açılan tazminat davası
  • Yazılı veya görsel basında yapılan hakarete ilişkin davalar
  • Maddi ve manevi tazminatın birlikte açılması vb.

Olmak üzere farklı konularda dava açılması mümkündür. Tazminat davalarında; manevi tazminat zamanaşımı, maddi tazminat dava türleri ve diğer pek çok detayın uzman avukat tarafından belirlenmesi ve davalara ilişkin yol haritasının oluşturulması gerekmektedir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button