Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Sigorta Kapsamı

Taşımacılık Sigortası Tazminatı

Yolcu taşımacılığı yapan işletmeler, yolcularını sigorta ettirmek mecburiyetindedir. Bu sigortalama işlemi de Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası adı ile anılmaktadır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile uygulamaya konulan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, “taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde, mola ve duraklamalar dahil, meydana gelecek bir kaza sonucu yolcunun ölümü, yaralanması ya da eşyanın zarara uğramasından dolayı” uğrayacağı “maddi” zararları poliçedeki miktarla sınırlı olarak güvence altına almaktadır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasını kimler yaptırır?

4925 sayılı Kanunu madde 5’de yetki belgesi alan ve kendi nam ve hesabına taşımayı bir ücret karşılığında üstlenen gerçek veya tüzel kişiler tanımlanmıştır. Başka bir ifadeyle, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan işletmeler gibi firmalar, taşıdıkları yolcunun maddi ve manevi varlıklarını korumakla yükümlü olduklarına dair yolcularını, sigortalamak zorundadırlar.

Which Travel Insurance You Should Buy for a Flight During the Pandemic

Sigorta kapsamına giren teminatlar

  • Ölüm teminatı: Kazanın yolcunun kaza tarihinden itibaren iki sene içinde ölümüne sebebiyet vermesi halinde, ölenin yardımından mahrum kalanların destekten yoksun kalma tazminatını karşılar.
  • Sakatlık teminatı: Kazanın yolcunun derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında geçici veya daimi surette sakatlanmasına sebebiyet vermesi halinde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatını karşılar.
  • Tedavi giderleri teminatı: Kaza nedeniyle yaralanan yolcuların ilk yardım, muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ötürü hastanede veya diğer yerlerdeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri karşılar.

Sigortanın başlama ve bitiş tarihi

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin 12:00’da başlar ve öğleyin 12:00’da sona erer.

Zararın tazmini için başvuru süresi

Tazminata yol açan olay, sigortalı veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren 30  iş günü içinde; olay yurt dışında meydana gelmişse 60 iş günü içinde sigortacıya ihbar edilir.

Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortasına ilişkin sizin durumunuzun koşulları hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, bu süreçte uzman bir avukat ile işlemlerinizi yürütmeniz; zaman ve maddi kayıplarınızı azaltmak adına yararınıza olacaktır.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button