Single Blog Title

This is a single blog caption
Dostluk Adına

Spor Hukuku ve Spor Avukatı Hukuk Bürosu 2019

Spor Hukuku ve Spor Avukatı Hukuk Bürosu

Spor hukuku avukatı, spor kulüplerinin, sporcuların, federasyonların ve takım sahibi şirketlerin kendi arasında veya birbirleri arasında yaşanan hukuki anlaşmazlıkların yargı yoluyla giderilmesini sağlamaktadır. Spor hukuku kapsamında iş hukuku ve rekabet hukuku gibi hukukunda farklı alt dallarından yararlanılabilmektedir. Bu tanım doğrultusunda sporcuların ve kulüplerin haklarının korunması ve yargı önünde temsil edilmeleri için spor hukuku gerekli ve oldukça önemli bir kavramdır. Spor hukuku;

  • Sponsorluk sözleşmeleri
  • Spor organizasyonlarına ilişkin sözleşmeler
  • Yayın haklarının devri
  • Sporcu ve kulüp arası sözleşmeler
  • Disiplin cezaları
  • Sporcu, kulüp ve federasyon arasında yaşanan uyuşmazlıklar vb.

Konularda çözüm sunmaktadır. Spor avukatı, spor hukukunun alanına giren tüm konularda tarafların yasal temsilciliğini yapabilmektedir. Ulusal veya uluslararası anlamda spora ilişkin tüm konularda yetkili avukatlar tarafından hizmet sunulmaktadır.

Ülkemizde spor hukuk büroları tarafından danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır. Özellikle lisanslı sporcuların haklarının hem federasyona hem de kulüplere karşı korunması sporcunun kariyeri adına oldukça önemlidir. Hukuk büromuzdan spor hukukuna ve avukatlık hizmetlerine dair yasal temsilcilik hizmeti alabilirsiniz.

Spor Hukuku Dava ve Danışmanlık Hizmetlerinin Kapsamı

Hukuk büromuz tarafından spor hukuku başta olmak üzere hukukun birçok dalında kurumsal avukatlık hizmetleri ve danışmanlık verilmektedir. Spor hukuku kapsamında Avukat Ferhat Kule tarafından verilen hizmetler arasında;

  • Kulüp ve sporcu sözleşmelerinin hazırlanması
  • Sponsorluk ve dava vekilliği
  • Sporcu veya kulüp alacaklarının takibi
  • Federasyon kararlarına itiraz

Başta olmak üzere birçok farklı konuda hukuki hizmet sunulmaktadır. Spor hukuku diğer hukuk dallarında olduğu gibi kendi alanında uzmanlık ve tecrübe gerektiren dallardan biridir. Genellikle spor hukuku kapsamında ortaya çıkan anlaşmazlıkların temelinde sözleşmeler yer almaktadır. Yasalara ve federasyon kriterlerine uygun olarak hazırlanmayan sözleşmelerden dolayı kulüp ve sporcu arasında anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. https://ferhatkule.av.tr/ avukatlık bürosu söz konusu sözleşmelerin lehinize hazırlanmasını ve doğacak sorunların çözümünün sağlanmasına yönelik hizmet sunmaktadır.

Spor avukatı seçilirken avukatın uzmanlık ve deneyimi oldukça önemlidir. Spor hukuku doğrultusunda olası anlaşmazlıkların önüne geçmek için hukuk büromuzdan danışmanlık ve avukatlık hizmeti talep edebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button